BDAR
gdpr

Darbo užmokestis

Informacija apie 2022 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2022 m. I ketv.
 
 
2022 m. II ketv.
 
 
2022 m. III ketv.
 
 
2022 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
11
 
2914,99
 
 
11
 
3241,55
 
11
 
 
3441,60
 
 
 
 
Vyriausieji specialistai
 
 
33
 
 
1865,96
 
33
 
2218,59
 
 
33
 
 
2140,25
 
 
 
 
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
2262,73
 
 
1
 
 
-
 
1
 
-
 
 
 
 
 

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus vyresnioji patarėja ir skyrių vedėjai

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Informacija apie 2021 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2021 m. I ketv.
 
 
2021 m. II ketv.
 
 
2021 m. III ketv.
 
 
2021 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
10
 
2740,20
 
 
11
 
 
2798,07
 
 
11
 
 
2781,00
 
11
2808,87
 
Vyriausieji specialistai
 
 
31
 
 
1793,82
 
33
 
1761,30
 
 
35
 
 
1733,00
 
34
 
1846,50
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
1547,04
 
 
2
 
 
1464,27
 
 
2
 
 
1254,00
 
 
3
 
1316,69

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus vyresnioji patarėja ir skyrių vedėjai

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Informacija apie 2020 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2020 m. I ketv.
 
 
2020 m. II ketv.
 
 
2020 m. III ketv.
 
 
2020 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
 
9
 
 
2483,78
 
 
9
 
 
2575,63
 
 
10
 
 
2607,53
 
10
2908,75
 
Vyriausieji specialistai
 
 
32
 
 
1711,73
 
 
32
 
 
1776,21
 
 
31
 
 
1754,78
 
31
 
1961,64
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
1703,06

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus vyresnioji patarėja ir skyrių vedėjai

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Informacija apie 2019 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2019 m. I ketv.
 
 
2019 m. II ketv.
 
 
2019 m. III ketv.
 
 
2019 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
 
7
 
 
2763,83
 
 
9
 
 
2815,48
 
 
9
 
 
2828,96
 
 
9
 
 
2833,84
 
 
Vyriausieji specialistai
 
 
35
 
 
1694,49
 
 
33
 
 
1697,19
 
 
34
 
 
1670,28
 
 
33
 
 
1859,34
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
1400,78
 
 
2
 
 
1430,63
 
 
2
 
 
1430,63
 
 
2
 
 
1596,65
 

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Informacija apie 2018 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
2018 m. I ketv.
 
2018 m. II ketv.
 
2018 m. III ketv.
 
2018 m. IV ketv.
 
Pareigybės pavadinimas
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Administracijos vadovai*
 
7
 
2057,12
 
7
 
2070,90
 
8
 
2061,48
 
7
 
1920,30
 
Vyriausieji specialistai
 
38
 
1084,74
 
37
 
1120,67
 
38
 
1146,42
 
36
 
1308,13
 
Vyresnieji specialistai
 
2
 
922,86
 
2
 
932,14
 
2
 
932,14
 
2
 
1211,79
 

 

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

Informacija apie 2017 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

  2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracijos vadovai* 9 1907,60 9 1908,21 8 1918,29 7 1932,72
Vyriausieji specialistai 32 1056,45 37 1061,06 32 1091,69 34 1142,36
Vyresnieji specialistai 3 935,37 3 932,16 3 937,49 3 998,42

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

Informacija apie 2016 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas 2016 m. I ketv. darbuotojų skaičius 2016 m. I ketv. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m. II ketv.darbuotojų skaičius 2016 m. II ketv. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m. III ketv. darbuotojų skaičius 2016 m. III ketv. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) 2016 m. IV ketv. darbuotojų skaičius 2016 m. IV ketv. vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracijos vadovai* 5 1792,1 8 1777,19 10 1765,62 9 1788,97
Vyriausieji specialistai 30 1080,88 27 1061,22 31 1046,93 31 1076,54
Vyresnieji specialistai 7 902,05 7 902,64 4 898,2 3 888,32

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

 

 

Informacija apie darbo užmokestį

 

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priemokos) eurais neatskaičius mokesčių

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m.  Pareigybių skaičius 2015 m. I ketvirtis 2015 m. II ketvirtis 2015 m. III ketvirtis* Pareigybių skaičius
Direktorius 1956 1 1762 1494 1494 1
Direktoriaus pavaduotojas 1844 1 1836 1836 1836 1
Skyriaus vedėjas 1148 4 1107 1107 1202 4
Vyriausiasis specialistas 806 12 818 818 825 10
Vyresnysis specialistas 771 3 782 782 801 3

 

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinis mėnesio nustatytasis darbo užmokestis (tarnybinis atlyginimas ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybės pavadinimas 2014 m.   Pareigybių skaičius 2015 m. I ketvirtis 2015 m. II ketvirtis 2015 m. III ketvirtis* Pareigybių skaičius
Vyriausiasis specialistas 731 2 762 762 762 2
Tarnautojas 607 1 639 639 639 1
 

*pokyčiai dėl priedų už skubių, svarbių ir sudėtingų darbų vykdymą didėjimo ir kt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-25