2017 m. darbo užmokestis

Informacija apie 2017 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

  2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv. 2017 m. IV ketv.
Pareigybės pavadinimas Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuo-tojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Administracijos vadovai* 9 1907,60 9 1908,21 8 1918,29 7 1932,72
Vyriausieji specialistai 32 1056,45 37 1061,06 32 1091,69 34 1142,36
Vyresnieji specialistai 3 935,37 3 932,16 3 937,49 3 998,42

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12