2018 m. darbo užmokestis

Informacija apie 2018 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
2018 m. I ketv.
 
2018 m. II ketv.
 
2018 m. III ketv.
 
2018 m. IV ketv.
 
Pareigybės pavadinimas
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Darbuo-tojų skaičius
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
Administracijos vadovai*
 
7
 
2057,12
 
7
 
2070,90
 
8
 
2061,48
 
7
 
1920,30
 
Vyriausieji specialistai
 
38
 
1084,74
 
37
 
1120,67
 
38
 
1146,42
 
36
 
1308,13
 
Vyresnieji specialistai
 
2
 
922,86
 
2
 
932,14
 
2
 
932,14
 
2
 
1211,79
 

 

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12