2019 m. darbo užmokestis

Informacija apie 2019 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2019 m. I ketv.
 
 
2019 m. II ketv.
 
 
2019 m. III ketv.
 
 
2019 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
 
7
 
 
2763,83
 
 
9
 
 
2815,48
 
 
9
 
 
2828,96
 
 
9
 
 
2833,84
 
 
Vyriausieji specialistai
 
 
35
 
 
1694,49
 
 
33
 
 
1697,19
 
 
34
 
 
1670,28
 
 
33
 
 
1859,34
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
1400,78
 
 
2
 
 
1430,63
 
 
2
 
 
1430,63
 
 
2
 
 
1596,65
 

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ir skyrių vedėjai.

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12