2020 m. darbo užmokestis

Informacija apie 2020 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

 
 
 
 
2020 m. I ketv.
 
 
2020 m. II ketv.
 
 
2020 m. III ketv.
 
 
2020 m. IV ketv.
 
 
Pareigybės pavadinimas
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Darbuo-tojų skaičius
 
 
Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)
 
 
Administracijos vadovai*
 
 
9
 
 
2483,78
 
 
9
 
 
2575,63
 
 
10
 
 
2607,53
 
10
2908,75
 
Vyriausieji specialistai
 
 
32
 
 
1711,73
 
 
32
 
 
1776,21
 
 
31
 
 
1754,78
 
31
 
1961,64
 
 
Vyresnieji specialistai
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
 
1455,43
 
 
2
 
1703,06

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus vyresnioji patarėja ir skyrių vedėjai

 

2018 m. I ketv.

2018 m. II ketv.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Darbuotojų skaičius

Vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)

Administracijos vadovai*

7

2057,12

7

2070,90

Vyriausieji specialistai

38

1084,74

37

1120,67

Vyresnieji specialistai

2

922,86

2

932,14

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-12