DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 1
  • Atlygio natūra apskaita 1
   • 1.

    Kaip įmonės apskaitoje registruojamos natūra gautos darbuotojo pajamos?

    Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą natūra gautos darbuotojo pajamos yra priskiriamos su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms ir apmokestinamos kaip darbo užmokestis. Nuo 2009 m. sausio 1 d. gyventojų pajamos natūra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifu, o pajamų natūra davėjas nuo gyventojo pajamų natūra privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir už gavėją sumokėti ne tik gyventojų pajamų mokestį, bet ir 6 proc. privalomojo sveikatos draudimo įmoką bei 3 proc. valstybinio socialinio draudimo įmoką. Numatyta galimybė darbdaviui ir darbuotojui susitarti, ar šie mokesčiai bus išskaičiuojami iš darbuotojo atlyginimo, ar bus padengti darbdavio sąskaita. Darbdavys nuo gyventojo natūra gautų pajamų taip pat turi apskaičiuoti ir sumokėti 30,98 proc. valstybinio socialinio draudimo įmokų.

    Kadangi dėl darbuotojų natūra gaunamų pajamų papildomų sąnaudų įmonė nepatiria ir jos įsipareigojimai darbuotojams nepadidėja, todėl šių pajamų balansinėse sąskaitose ji atskirai neregistruoja. Nuo šių pajamų apskaičiuoti mokesčiai turi būti registruojami įmonės balansinėse sąskaitose. Pavyzdžiui, darbuotojas savo asmeniniams reikalams naudojo įmonės automobilį, todėl įmonė apskaičiavo 375 EUR jo natūra gautų pajamų, iš kurių išskaičiavo 56,25 EUR gyventojų pajamų mokesčio, 22,50 EUR privalomojo sveikatos draudimo ir 11,25 EUR socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuoti mokesčiai įmonės apskaitoje gali būti registruojami šiose sąskaitose:

     D 4480 Mokėtinas darbo užmokestis                                           90,00

     K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                          56,25

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                         11,25

     K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos   22,50

     Įmonė nuo darbuotojo natūra gautų pajamų apskaičiavo 116,18 EUR valstybinio socialinio draudimo įmokų. Apskaičiuotos įmokos įmonės apskaitoje gali būti registruojamos šiose sąskaitose:

     D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos                       116,18

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                       116,18

     Jeigu, tarkime, apskaičiuoti mokesčiai būtų kompensuojami pagal darbdavio ir darbuotojo susitarimą, ūkinės operacijos įmonės apskaitoje galėtų būti registruojamos ir kitokiais įrašais:

     D 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos                       206,18

     K 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis                          56,25

     K 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos                       127,43

     K 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos   22,50

     Darbuotojų natūra gautos pajamos nesiejamos su išmokomis iš Garantinio fondo. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalį darbo užmokestis privalo būti mokamas pinigais, darbdavio ar kitų asmenų perduoti daiktai ar suteiktos paslaugos negali būti laikomi darbo užmokesčiu, išskyrus šio kodekso 140 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus, t. y., kai įgyvendinami lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principai.

    Atnaujinta: 2021 02 02