BDAR
gdpr

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 2
  • Įmonių grupės 2
   • 1.

    Kokių sandorių duomenys parodomi balanso įmonių grupės įmonių straipsniuose?

    Finansinėse ataskaitose įmonių grupės įmonių straipsniuose parodomi sandorių su visų įmonių grupių, kurioms priklauso įmonė, patronuojančiąja ir patronuojamosiomis įmonėmis duomenys.

    Pagal pateiktą pavyzdį įmonių finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai ir su mažiausios, ir su didžiausios įmonių grupės įmonėmis.

    UAB „X“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

    UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B1“ ir UAB „B2“.

    UAB „A1“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

    UAB „X“, UAB „A2“, UAB „B1“, UAB „B2“.

    UAB „A2“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

    UAB „X“, UAB „A1“, UAB „B1“, UAB „B2“.

    UAB „B1“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

    UAB „X“, UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B2“.

    UAB „B2“ finansinėse ataskaitose parodomi sandoriai su šiomis įmonėmis:

    UAB „X“, UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B1“.

    Atnaujinta: 2021 04 04

   • 2.

    Kokios įmonės sudaro įmonių grupę?

    Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo 3 straipsnyje nustatyta, kad įmonių grupė yra patronuojančioji įmonė ir jos patronuojamosios (dukterinės) įmonės. Patronuojančioji įmonė yra įmonė, kuri kitai įmonei gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. Patronuojamoji įmonė yra įmonė, kuriai kita įmonė gali daryti tiesioginį ar netiesioginį lemiamą poveikį. 2-ojo verslo apskaitos standarto „Balansas“ 3 punkte nustatyta, kad įmonių grupės įmonė yra tos pačios įmonių grupės patronuojančioji arba patronuojamoji įmonė. Sudarant finansines ataskaitas nei asocijuotosios įmonės, nei kitos įmonės, kurių akcijos nesuteikia teisės daryti reikšmingą poveikį įmonei, nepriskiriamos įmonių grupei. Pavyzdys. Įmonių grupės Mažiausią įmonių grupę sudaro UAB „A2“, UAB „B1“ ir UAB „B2“. Didžiausią įmonių grupę sudaro UAB „X“, UAB „A1“, UAB „A2“, UAB „B1“ ir UAB „B2“.

    Atnaujinta: 2021 02 02