BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Apskaita 5
  • Įstatinio kapitalo didinimas piniginiu ir nepiniginiu įnašu 5
   • 1.

    Kokią informaciją apie sprendimą didinti įstatinį kapitalą reikia pateikti aiškinamajame rašte, jei pakeisti įstatai dar neįregistruoti?

       Atskleidžiant aiškinamajame rašte savininkų sprendimą didinti įstatinį kapitalą, turi būti nurodoma akcininkų susirinkimo data ir  dokumento, kuriuo įformintas sprendimas, data. 

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kur apskaitoje užregistruoti susidariusį akcijų emisijos ir akcijų nominaliosios vertės skirtumą?

       Vadovaujantis 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 11 punktu, kai akcijų emisijos kaina yra didesnė už nominaliąją vertę, kainos perviršis registruojamas akcijų priedų sąskaitoje.

       Tik įregistravus įmonės įstatų pakeitimą, apskaitoje registruojama:

       D 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

       K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

       K 31 Akcijų priedai (emisijos kainos ir nominalios vertės skirtumas)

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Kaip įmonės apskaitoje registruojamas už išleistas akcijas gautas nepiniginis įnašas?

       Kai už išleistas akcijas akcininkas atsiskaito turtu, pavyzdžiui, pastatu, tai iki įmonės įstatų pakeitimo apskaitoje daromi šie įrašai:

       D 121 Pastatai ir statiniai

       K 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

       Įregistravus įmonės įstatų pakeitimą, apskaitoje registruojama:

       D 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

       K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kas yra nepiniginis įnašas, kuriuo didinamas įstatinis kapitalas, ir ar jis turi būti įvertinamas nepriklausomo turto vertintojo?

       Pagal 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 9 punktą už išleistas akcijas atsiskaitant turtu (įskaitant kitos akcinės bendrovės akcijas), akcijų emisijos kaina yra lygi už jas gauto turto tikrajai vertei. Akcinių bendrovių įstatyme nustatyta, kad už akcijas gali būti atsiskaitoma nepiniginiu įnašu, t. y. perduodamu turtu ar turtinėmis teisėmis. Nepiniginį įnašą turi įvertinti nepriklausomas turto vertintojas teisės aktų, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Nepiniginiai įnašai negali būti iš civilinės apyvartos išimtas turtas, taip pat darbai ir paslaugos. Akcijų, už kurias sumokama nepiniginiu įnašu, nominaliųjų verčių suma negali būti didesnė už turto vertinimo ataskaitoje nurodytą nepiniginio įnašo vertę.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kada ir kaip apskaitoje registruojamas įstatinio kapitalo didinimas piniginiu įnašu?

       Pagal 8-ojo verslo apskaitos standarto „Nuosavas kapitalas“ 12 punktą, jei yra priimtas akcininkų sprendimas didinti įstatinį kapitalą, apskaitoje įstatinio kapitalo didinimas registruojamas, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įmonės įstatai.

       Jei už išleidžiamas akcijas akcininkai sumoka iš anksto, apskaitoje registruojama:
       D 271 Sąskaitos bankuose

       K 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

       Įregistravus pakeistus įmonės įstatus, apskaitoje registruojama:

       D 449 Kitos mokėtinos sumos (skola akcininkui)

       K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

     

    Atnaujinta: 2021 02 02