DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 19
  • Administratorių veiklos forma 4
   • 1.

    AR LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO ĮSTATYMO 129 STRAIPSNIO 2 DALYJE NUMATYTAS REIKALAVIMAS VERSTIS VIENA IŠ VEIKLOS FORMŲ TAIKOMAS IR ADMINISTRUOJANT FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESUS?

    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 str. 2 d. numatyta, jog Įstatymas reglamentuoja Nemokumo administratoriaus profesiją, todėl šio įstatymo 129 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas nemokumo administratoriui verstis tik viena veiklos forma taikomas visiems nemokumo administratoriams, įskaitant ir tuos, kurie administruoja fizinių asmenų bankroto procesus pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą. 


    Atnaujinta: 2021 03 17
     

    Atnaujinta: 2021 03 26

   • 2.

    KADA ADMINISTRATORIUS FIZINIS ASMUO TURI TEISĘ KEISTI VEIKLOS FORMĄ?

    Prieš pasirinkdamas naują veiklos formą administratorius fizinis asmuo privalo užbaigti ar atsisakyti visų administruotų juridinio asmens nemokumo procesų ar fizinio asmens bankroto procesų. Šis reikalavimams netaikomas iki 2019 m. gruodžio 31 dienos jo pradėtiems administruoti juridinio asmens nemokumo procesams ar fizinio asmens bankroto procesams. Veiklos formos pakeitimo diena laikoma kita darbo diena po dienos, kai administratorius fizinis asmuo apie veiklos formos pakeitimą raštu (siunčiant pranešimą elektroninėmis priemonėmis jis turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) informuoja AVNT arba vėlesnė paties administratoriaus nurodyta veiklos formos pakeitimo data.


    Atnaujinta: 2021 03 17

    Atnaujinta: 2021 03 26

   • 3.

    AR NEMOKUMO ADMINISTRATORIUS FIZINIS ASMUO, PASIRINKĘS VERSTIS INDIVIDUALIA VEIKLA, GALI BŪTI NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS JURIDINIO ASMENS VADOVAS? 

    Administratorius, pasirinkęs verstis individualia veikla, nevykdo pareigos verstis tik viena iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų veiklos formų, jeigu tuo pat metu yra nemokumo administratoriaus juridinio asmens vadovas nepriklausomai nuo to, ar yra įgaliotas administruoti nors vieną nemokumo procesą, išskyrus procesus pradėtus iki 2019 m. gruodžio 31 dienos.
    Išimtis. Administratorius, pasirinkęs verstis individualia veikla, gali vadovauti nemokumo administratoriui juridiniam asmeniui, jeigu nemokumo administratorius juridinis asmuo neadministruoja ir nesiekia pradėti administruoti juridinio asmens nemokumo procesų ar fizinio asmens bankroto procesų, t. y. nevykdo ir nesiekia pradėti vykdyti nemokumo administratoriaus veiklos, nors ir yra įrašytas į Nemokumo administratorių sąrašą.
    Atnaujinta: 2021 03 17

    Atnaujinta: 2021 04 21

   • 4.

    AR NEMOKUMO ADMINISTRATORIUS FIZINIS ASMUO, PASIRINKĘS VERSTIS INDIVIDUALIA VEIKLA, GALI NENUTRAUKTI  DARBO SANTYKIŲ SU NEMOKUMO ADMINISTRATORIUMI JURIDINIU ASMENIU, JEI JAME NEMOKUMO PROCESŲ NEADMINISTRUOJA? 

    Administratorius, pasirinkęs verstis individualia veikla, nevykdo pareigos verstis tik viena iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 129 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų veiklos formų, kai neturėdamas administruojamų procesų kaip nemokumo administratoriaus juridinio asmens įgaliotas asmuo nenutraukia darbo santykių su nemokumo administratoriumi juridiniu asmeniu, kuriame dirba nemokumo administratoriaus pareigose.  

    Atnaujinta: 2021 03 17

  • Dėl administratoriaus pareigų bankroto metu 2
   • 1.

    Ar bankroto proceso metu parduodant turtą, kuriam yra taikomas PVM ir kurį turės sumokėti pirkėjas, šio turto pradinė pardavimo kaina nurodoma su PVM?

    Tarnyba pažymi, kad esamas teisinis reguliavimas aiškiai nenustato, ar turto, parduodamo iš varžytynių, pradinė pardavimo kaina turi būti skelbiama prie jos pridedant PVM. Tarnybos nuomone, siekiant išvengti nevienareikšmių situacijų, varžytynėse turto kaina turėtų būti skelbiama įskaičiuojant PVM, t. y. nurodant galutinę kainą, iš kurios vėliau būtų išskaičiuojamas PVM.
      

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Ar bankroto administratorius turi laukti ikiteisminio tyrimo dėl neteisėto įmonės turto perleidimo pabaigos ir neatlikti sandorių patikrinimo pagal lietuvos respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 punktą?

    Įmonės sandorių patikrinimas baudžiamojoje ir civilinėje byloje turi visiškai skirtingus tikslus. Bankroto administratorius neturėtų šių patikrinimų tapatinti, todėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 punkte numatyta pareiga turėtų būti vykdoma lygiagrečiai su atliekamu ikiteisminiu tyrimu.

    Atnaujinta: 2021 02 02

  • Dėl administratorių teikiamų duomenų (ataskaitų) 9
   • 1.

    Kokią informaciją (duomenis) apie restruktūrizavimo procesą Tarnybai turi teikti restruktūrizavimo administratoriai?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 5.1–5.7 papunkčiais, restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia pranešimus ir įsiteisėjusias teismo nutartis (per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) įsiteisėjimo dienos):

    • apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu restruktūrizavimo plano projektu ir išvada (likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos);
    • apie iškeltą įmonės restruktūrizavimo bylą;
    • apie patvirtintą restruktūrizavimo planą (plano pakeitimus);
    • apie nutrauktą įmonės restruktūrizavimo bylą,
    • apie sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą;
    • dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens laikino pavadavimo, kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarčių įsiteisėjimo dienos);
    • kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos kitoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui;
    • pranešimus apie restruktūrizuojamos įmonės vadovą (kitą asmenį, turintį teisę veikti įmonės vardu) (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties gavimo dienos).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kokią informaciją (duomenis) apie bankroto procesą Tarnybai turi teikti bankroto administratoriai?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 3.1–3.3 ir 5.1–5.2 papunkčiais, bankroto administratorius Tarnybai teikia pranešimus ir įsiteisėjusias teismo nutartis (per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) ar kreditorių susirinkimo sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    • apie pradėtą bankroto procesą;
    • apie nutrauktą bankroto procesą;
    • priėmus nutartį (sprendimą) likviduoti įmonę dėl bankroto, taip pat nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą;
    • nutraukus supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir priėmus nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra tvarka;
    • priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos (ir išregistravimo);
    • priėmus nutartį (sprendimą) dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl pavaduojančio administratoriaus paskyrimo;
    • kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos kitoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui;
    • pranešimus apie bankroto administratoriaus – juridinio asmens darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kuriam pavedama administruoti įmonę, paskyrimą ar pakeitimą įmonėje.

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Ką daryti, kai pildant įmonių bankroto ar restruktūrizavimo ataskaitos duomenis (per ĮRBIS) programa nesusumuoja bendrų sumų?

    Jeigu pildant ataskaitos duomenis programa (per ĮRBIS) nesusumuoja bendrų sumų, reikia atsiversti ĮRBIS puslapio pradžią ir susirasti (dešiniame kampe) nuorodą „Instrukcija“, kur 8 punkte „Sumavimo problemos“ yra aprašyta, kokių veiksmų reikia imtis, kad interneto naršyklė ir ĮRBIS programa būtų suderintos.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kokiu būdu teikiamos įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ĮRBIS interneto sąsają. Bankroto ar restruktūrizavimo administratoriams gavus leidimą teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikiami prisijungimo duomenys prie ĮRBIS. Prisijungę administratoriai savo paskyroje mato visus administruojamus procesus.

    Ataskaita laikoma pateikta tuomet, kai jos pateikimas patvirtinamas, o jeigu ji įgauna grąžintos ataskaitos statusą, būtina ją patikslinti pagal pateiktas pastabas bei teikti (siųsti) pakartotinai.

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108, 5.5 papunkčiu, bankroto administratorius Tarnybai teikia Fizinio asmens bankroto ataskaitą (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) patvirtinus fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą;

    3) nutraukus fizinio asmens bankroto bylą;

    4) baigus fizinio asmens bankroto bylą;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 6.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 5.8 papunkčiu, restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia Įmonės restruktūrizavimo ataskaitą (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) patvirtinus restruktūrizavimo planą;

    3) nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą;

    4) baigus įmonės restruktūrizavimo bylą;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.).

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 7.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Įmonių bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 3.4 ir 5.3 papunkčiais, bankroto administratorius Tarnybai teikia Įmonės bankroto ataskaitas (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) nutraukus bankroto procesą;

    3) priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto;

    4) priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.).  

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 8.

    Ar bankroto administratoriui juridiniam asmeniui reikia pranešti tarnybai apie ne darbo, o kitos sutarties sudarymą su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas?

    Tuo atveju, jei su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bus sudaryta ne darbo, o kita (pavyzdžiui, paslaugų, bendradarbiavimo) sutartis, apie tai bankroto administratorius juridinis asmuo neprivalo informuoti Tarnybos (išskyrus atvejį, kai pagal kitą sutartį paskiriamas naujas bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovas (žr. Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 10.4 papunktį).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 9.

    Dėl bankroto administratorių atrankos 

    Tarnybos nuomone, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 16 punkte nustatyta bankroto administratoriaus pareiga sudaryti ir teikti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius apima laikotarpį nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo iki šios įmonės pabaigos, tuo tarpu deklaracijų tikslinimas ir teikimas už ankstesnius laikotarpius galėtų būti traktuojamas kaip bankroto administratoriaus teisė, bet ne pareiga.

    Atnaujinta: 2021 02 02

  • Dėl bankroto administratorių atrankos 2
   • 1.

    Kaip veikia Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa?

    Nuo 2015 m. sausio 1 d., vadovaujantis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647, įgyvendinta Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa, kuri parenka ir patvirtina bankroto administratorius įmonių bankroto procedūroms vykdyti.  Bankroto administratorius konkrečiai įmonei parenkamas atsitiktine tvarka (automatizuotu būdu apskaičiuoja Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos posistemis) įvertinus administratorių veiklą apibūdinančius kriterijus (darbo krūvį, darbo patirtį, galiojančias nuobaudas ir kt.).

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Ar bankroto administratoriaus juridinio asmens darbuotojui ĮRBIS bus nustatoma darbo patirtis, jei darbuotojas pradėjo administruoti įmonę jai turint bankrutavusios įmonės statusą, tačiau buvo pakeistas iki šios įmonės išregistravimo?

    Bankroto administratoriaus juridinio asmens darbuotojui ĮRBIS nebus nustatoma darbo patirtis, jei darbuotojas pradėjo administruoti įmonę jai turint bankrutavusios įmonės statusą, tačiau buvo pakeistas iki šios įmonės išregistravimo. Tokiu atveju ĮRBIS bus laikoma, kad bankroto procesas yra baigtas darbuotojo, kuris įmonės išregistravimo metu ĮRBIS buvo nurodytas kaip už įmonės administravimą atsakingas darbuotojas.

    Atnaujinta: 2021 02 02

  • Skundai dėl administratoriaus veiklos 2
   • 1.

    Ar pateikus skundą dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus veiklos, visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas?

    Pateikus skundą dėl administratoriaus veiklos, ne visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas. Gavusi skundą, Tarnyba turi įvertinti, ar yra pagrindas pradėti šį patikrinimą, t. y. turi įvertinti skunde keliamus klausimus: ar jų nagrinėjimas priskirtinas Tarnybos kompetencijai, ar nėra suėjęs senaties terminas jiems nagrinėti ir kt.

    Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neplaninis bankroto administratoriaus veiklos patikrinimas gali būti pradėtas ir atliekamas dėl skunde nurodytų bankroto administratoriaus galimai padarytų teisės aktų pažeidimų tik atsižvelgiant į Tarnybos kompetenciją, t. y. vertinti konkrečius bankroto administratorių veiksmus, pasireiškusius bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo priimtų procesinių dokumentų, kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų vykdymo pažeidimu (žr. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 dalį).

    Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 12 dalies nuostata negali būti aiškinama kaip pavedanti vienai valstybės institucijai kontroliuoti visą asmens veiklą, neatsižvelgiant į tai, kokioje srityje pastarasis veikia.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2. Kaip galima pateikti skundą dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus veiklos?

    Skundą dėl administratoriaus veiklos galima pateikti el. paštu info@avnt.lt ar kitu pareiškėjui patogiu būdu, pvz., paštu ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą. Pažymėtina, kad patvirtintos skundo formos nėra, todėl jis rašomas laisva forma. Skunde turėtų būti nurodytas administratorius, kurio veikla yra skundžiama, jo administruojama įmonė ar fizinis asmuo, dėl kurio administravimo yra teikiamas skundas, konkretūs galimai netinkami administratoriaus veiksmai. Kartu su skundu, jei įmanoma, taip pat turėtų būti pateiktos skunde nurodytas aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijos.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02