DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 9
  • Dėl administratorių teikiamų duomenų (ataskaitų) 9
   • 1.

    Kokią informaciją (duomenis) apie restruktūrizavimo procesą Tarnybai turi teikti restruktūrizavimo administratoriai?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 5.1–5.7 papunkčiais, restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia pranešimus ir įsiteisėjusias teismo nutartis (per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) įsiteisėjimo dienos):

    • apie kreditorių susirinkimo dėl pritarimo restruktūrizavimo plano projektui laiką ir vietą, būdus, kuriais galima susipažinti su parengtu restruktūrizavimo plano projektu ir išvada (likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki numatomo kreditorių susirinkimo dienos);
    • apie iškeltą įmonės restruktūrizavimo bylą;
    • apie patvirtintą restruktūrizavimo planą (plano pakeitimus);
    • apie nutrauktą įmonės restruktūrizavimo bylą,
    • apie sprendimą baigti įmonės restruktūrizavimo bylą;
    • dėl restruktūrizavimo administratoriaus atstatydinimo iš pareigų ir kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo, restruktūrizavimo administratoriaus fizinio asmens laikino pavadavimo, kito restruktūrizavimo administratoriaus paskyrimo (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarčių įsiteisėjimo dienos);
    • kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos kitoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui;
    • pranešimus apie restruktūrizuojamos įmonės vadovą (kitą asmenį, turintį teisę veikti įmonės vardu) (ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties gavimo dienos).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2.

    Kokią informaciją (duomenis) apie bankroto procesą Tarnybai turi teikti bankroto administratoriai?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 3.1–3.3 ir 5.1–5.2 papunkčiais, bankroto administratorius Tarnybai teikia pranešimus ir įsiteisėjusias teismo nutartis (per 5 darbo dienas nuo teismo nutarties (sprendimo) ar kreditorių susirinkimo sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    • apie pradėtą bankroto procesą;
    • apie nutrauktą bankroto procesą;
    • priėmus nutartį (sprendimą) likviduoti įmonę dėl bankroto, taip pat nutartį taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą;
    • nutraukus supaprastinto bankroto proceso vykdymą ir priėmus nutartį vykdyti įmonės bankroto procedūras bendra tvarka;
    • priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos (ir išregistravimo);
    • priėmus nutartį (sprendimą) dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo bankroto administratoriaus paskyrimo, dėl pavaduojančio administratoriaus paskyrimo;
    • kitas nutartis (sprendimus), priimtas apygardos ir aukštesnės instancijos teismų, turėjusių įtakos kitoms nutartims (sprendimams) ar jų įsigaliojimui;
    • pranešimus apie bankroto administratoriaus – juridinio asmens darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, kuriam pavedama administruoti įmonę, paskyrimą ar pakeitimą įmonėje.

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 3.

    Ką daryti, kai pildant įmonių bankroto ar restruktūrizavimo ataskaitos duomenis (per ĮRBIS) programa nesusumuoja bendrų sumų?

    Jeigu pildant ataskaitos duomenis programa (per ĮRBIS) nesusumuoja bendrų sumų, reikia atsiversti ĮRBIS puslapio pradžią ir susirasti (dešiniame kampe) nuorodą „Instrukcija“, kur 8 punkte „Sumavimo problemos“ yra aprašyta, kokių veiksmų reikia imtis, kad interneto naršyklė ir ĮRBIS programa būtų suderintos.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 4.

    Kokiu būdu teikiamos įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Įmonių bankroto, restruktūrizavimo bei fizinių asmenų bankroto ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu per ĮRBIS interneto sąsają. Bankroto ar restruktūrizavimo administratoriams gavus leidimą teikti bankroto ar restruktūrizavimo administravimo paslaugas suteikiami prisijungimo duomenys prie ĮRBIS. Prisijungę administratoriai savo paskyroje mato visus administruojamus procesus.

    Ataskaita laikoma pateikta tuomet, kai jos pateikimas patvirtinamas, o jeigu ji įgauna grąžintos ataskaitos statusą, būtina ją patikslinti pagal pateiktas pastabas bei teikti (siųsti) pakartotinai.

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 5.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Fizinių asmenų bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012-12-12 įsakymu Nr. V-108, 5.5 papunkčiu, bankroto administratorius Tarnybai teikia Fizinio asmens bankroto ataskaitą (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) patvirtinus fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą;

    3) nutraukus fizinio asmens bankroto bylą;

    4) baigus fizinio asmens bankroto bylą;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 6.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Įmonių restruktūrizavimo ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 5.8 papunkčiu, restruktūrizavimo administratorius Tarnybai teikia Įmonės restruktūrizavimo ataskaitą (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) patvirtinus restruktūrizavimo planą;

    3) nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą;

    4) baigus įmonės restruktūrizavimo bylą;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 d.).

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 7.

    Kokiais atvejais turi būti teikiamos Įmonių bankroto ataskaitos?

    Vadovaujantis Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 3.4 ir 5.3 papunkčiais, bankroto administratorius Tarnybai teikia Įmonės bankroto ataskaitas (per 10 kalendorinių dienų nuo atitinkamos nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

    1) patvirtinus kreditorių reikalavimus;

    2) nutraukus bankroto procesą;

    3) priėmus nutartį likviduoti įmonę dėl bankroto;

    4) priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos;

    5) kalendoriniams metams pasibaigus (iki kitų kalendorinių metų kovo 1 d.).  

     

     

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 8.

    Ar bankroto administratoriui juridiniam asmeniui reikia pranešti tarnybai apie ne darbo, o kitos sutarties sudarymą su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas?

    Tuo atveju, jei su asmeniu, turinčiu teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, bus sudaryta ne darbo, o kita (pavyzdžiui, paslaugų, bendradarbiavimo) sutartis, apie tai bankroto administratorius juridinis asmuo neprivalo informuoti Tarnybos (išskyrus atvejį, kai pagal kitą sutartį paskiriamas naujas bankroto administratoriaus juridinio asmens vadovas (žr. Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2017-03-31 įsakymu Nr. V4-44, 10.4 papunktį).

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 9.

    Dėl bankroto administratorių atrankos 

    Tarnybos nuomone, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 16 punkte nustatyta bankroto administratoriaus pareiga sudaryti ir teikti metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius apima laikotarpį nuo bankroto bylos įmonei iškėlimo iki šios įmonės pabaigos, tuo tarpu deklaracijų tikslinimas ir teikimas už ankstesnius laikotarpius galėtų būti traktuojamas kaip bankroto administratoriaus teisė, bet ne pareiga.

    Atnaujinta: 2021 02 02