BDAR
gdpr

Fizinių asmenų bankrotas

Dėl duomenų apie fizinių asmenų bankrotą 

Informuojame, kad Tarnybos interneto svetainėje informacija apie fizinius asmenis, kuriems iškelta bankroto byla, skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (Žin., 2012, Nr. 57-2823) 31 straipsniu. Atsižvelgiant į tai, kad šis įstatymas taikomas fiziniam asmeniui, kurio pagrindinių turtinių interesų vieta yra Lietuvos Respublikoje, Tarnyba, nesant teisinio pagrindo, nekaupia ir neskelbia duomenų apie kitose šalyse fiziniams asmenims pradėtus bankroto procesus.