BDAR
gdpr

DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 5
  • Nemokumo administratorių profesinės civilinės atsakomybės draudimas 5
   • 1.

    AR VISI NEMOKUMO ADMINISTRATORIAI, ĮRAŠYTI Į NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ SĄRAŠĄ, PRIVALO DRAUSTI CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU?

    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 131 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad nemokumo administratorius neturi teisės administruoti juridinio asmens nemokumo proceso ar fizinio asmens bankroto proceso, jeigu nėra apsidraudęs profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Todėl civilinę atsakomybę profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu privalo drausti tie fiziniai ir juridiniai nemokumo administratoriai, kurie administruoja ar siekia administruoti juridinio asmens nemokumo ar fizinio asmens bankroto procesus.

    Atnaujinta: 2022 11 21

   • 2.

    AR REIKIA FIZINIAM NEMOKUMO ADMINISTRATORIUI, KURIS YRA JURIDINIO NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS DARBUOTOJAS, PASKIRTAS ATSAKINGU UŽ NEMOKUMO PROCESO ADMINISTRAVIMĄ, PAPILDOMAI DRAUSTI CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU?

    Nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo 3 punkte nustatyta, kad kai nemokumo procesą administruoja administratoriaus juridinio asmens darbuotojas, atsakingas už nemokumo proceso administravimą, profesinę civilinę atsakomybę privalo būti apsidraudęs šį darbuotoją paskyręs administratorius juridinis asmuo. Todėl fiziniam nemokumo administratoriui, kuris yra juridinio nemokumo administratoriaus darbuotojas, paskirtas atsakingu už nemokumo proceso administravimą, papildomai drausti savo civilinės atsakomybės profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu nereikia.

    Atnaujinta: 2022 11 21

   • 3.

    AR REIKIA NEMOKUMO ADMINISTRATORIUI ATSKIRAI DRAUSTI SAVO CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU ADMINISTRUOJANT JURIDINIŲ ASMENŲ NEMOKUMO PROCESUS IR FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESUS?

    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nemokumo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo objektas yra nemokumo administratoriaus civilinė atsakomybė už draudimo sutarties galiojimo metu nemokumo administratoriaus neteisėtais veiksmais (veikimu, neveikimu), administruojant nemokumo, fizinio asmens bankroto procesus, administruojamam fiziniam ar juridiniam asmeniui ir (ar) kreditoriams, ir (ar) tretiesiems asmenims padarytą žalą. Todėl, nepriklausomai nuo to, kuriuos nemokumo procesus nemokumo administratorius administruoja (siekia administruoti), reikia sudaryti vieną nemokumo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

    Atnaujinta: 2022 11 21

   • 4.

    AR REIKIA NEMOKUMO ADMINISTRATORIUI DRAUSTI CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU, JEIGU VISUOSE ADMINISTRUOJAMUOSE BANKROTO PROCESUOSE JAU PRIIMTAS IR ĮSITEISĖJĘS SPRENDIMAS DĖL JURIDINIO ASMENS PABAIGOS?
     

    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje numatyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. 

    Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

    Darytina išvada, kad nemokumo administratorius nemokumo procese turi pareigų ir po sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo, todėl nemokumo administratorių civilinė atsakomybė turi būti apdrausta profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu iki tol, kol visuose nemokumo administratoriaus administruojamuose nemokumo procesuose bankrutavę juridiniai asmenys bus išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
     

    Atnaujinta: 2022 11 21

   • 5.

    AR REIKIA NEMOKUMO ADMINISTRATORIUI DRAUSTI CIVILINĘ ATSAKOMYBĘ PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMUOJU DRAUDIMU, JEIGU VISUOSE ADMINISTRUOJAMUOSE BANKROTO PROCESUOSE JAU PRIIMTAS IR ĮSITEISĖJĘS SPRENDIMAS DĖL JURIDINIO ASMENS PABAIGOS?
     

    Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 101 straipsnyje numatyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. 

    Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.95 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad juridinis asmuo pasibaigia nuo jo išregistravimo iš juridinių asmenų registro.

    Darytina išvada, kad nemokumo administratorius nemokumo procese turi pareigų ir po sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo, todėl nemokumo administratorių civilinė atsakomybė turi būti apdrausta profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu iki tol, kol visuose nemokumo administratoriaus administruojamuose nemokumo procesuose bankrutavę juridiniai asmenys bus išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.
     

    Atnaujinta: 2022 11 21