DUK

Užduokite klausimą

*Pažymėti laukai yra privalomi.

Užduoti klausimą
Išvalyti
Rodyti pilną sąrašą Atkreipkite dėmesį! Jūs pasinaudojote įrašų filtru, todėl matote susiaurintą sąrašą.
 • Nemokumas 2
  • Skundai dėl administratoriaus veiklos 2
   • 1.

    Ar pateikus skundą dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus veiklos, visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas?

    Pateikus skundą dėl administratoriaus veiklos, ne visada yra pradedamas neplaninis jo veiklos patikrinimas. Gavusi skundą, Tarnyba turi įvertinti, ar yra pagrindas pradėti šį patikrinimą, t. y. turi įvertinti skunde keliamus klausimus: ar jų nagrinėjimas priskirtinas Tarnybos kompetencijai, ar nėra suėjęs senaties terminas jiems nagrinėti ir kt.

    Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neplaninis bankroto administratoriaus veiklos patikrinimas gali būti pradėtas ir atliekamas dėl skunde nurodytų bankroto administratoriaus galimai padarytų teisės aktų pažeidimų tik atsižvelgiant į Tarnybos kompetenciją, t. y. vertinti konkrečius bankroto administratorių veiksmus, pasireiškusius bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo priimtų procesinių dokumentų, kreditorių susirinkimo (komiteto) nutarimų vykdymo pažeidimu (žr. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 117 str. 1 dalį).

    Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 str. 12 dalies nuostata negali būti aiškinama kaip pavedanti vienai valstybės institucijai kontroliuoti visą asmens veiklą, neatsižvelgiant į tai, kokioje srityje pastarasis veikia.

    Atnaujinta: 2021 02 02

   • 2. Kaip galima pateikti skundą dėl bankroto ar restruktūrizavimo administratoriaus veiklos?

    Skundą dėl administratoriaus veiklos galima pateikti el. paštu info@avnt.lt ar kitu pareiškėjui patogiu būdu, pvz., paštu ar tiesiogiai atvykus į Tarnybą. Pažymėtina, kad patvirtintos skundo formos nėra, todėl jis rašomas laisva forma. Skunde turėtų būti nurodytas administratorius, kurio veikla yra skundžiama, jo administruojama įmonė ar fizinis asmuo, dėl kurio administravimo yra teikiamas skundas, konkretūs galimai netinkami administratoriaus veiksmai. Kartu su skundu, jei įmanoma, taip pat turėtų būti pateiktos skunde nurodytas aplinkybes pagrindžiančių dokumentų kopijos.

     

    Atnaujinta: 2021 02 02