BDAR
gdpr

12-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto tikrinimų pogrupio posėdis

Data

2022 12 15

Įvertinimas
0
pexels-photo-936722.jpeg

2022 m. lapkričio 30 d. ir gruodžio 1 d. Amsterdame, Nyderlandų Karalystėje, vyko 12-asis Europos audito priežiūros įstaigų komiteto (angl. Committee of European Audit Oversight Bodies, CEAOB) tikrinimų pogrupio posėdis, kurį organizavo Nyderlandų viešosios audito priežiūros institucija (angl. Dutch Authority for the Financial Markets). Posėdžiui pirmininkavo Kipro viešosios audito priežiūros institucija (angl. Cyprus Public Audit Oversight Board). Posėdyje dalyvavo 29 auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros institucijų atstovai iš Europos valstybių.

Posėdyje, kuriame dalyvavo ir CEAOB tarptautinių audito standartų pogrupio nariai, įvyko susitikimas su Tarptautinės audito ir užtikrinimo standartų valdybos (angl. International Auditing and Assurance Standards Board) atstovais. Buvo aptarta standartų leidyba ir galimas standartų keitimas, kurio tikslas – sumažinti tikrinimo metu nustatomų audito kokybės trūkumų skaičių. Taip pat buvo aptarti CEAOB 2020–2021 m. atlikto tematinio reikšmingumo tyrimo rezultatai.

CEAOB tikrinimų pogrupio nariams buvo pristatyta naujausia informacija, susijusi su pasiūlymu dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl įmonių informacijos apie tvarumą teikimo iš dalies keičiamos direktyvos 2013/34/ES, 2004/109/EB, 2006/43/EB ir Reglamentas (ES) Nr. 537/2014 (angl. Corporate Sustainability Reporting Directive), Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (angl. European Financial Reporting Advisory Group) rengiamais Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartais. 

CEAOB tikrinimų pogrupio nariai tęsė dialogą su didžiausiais Europos audito įmonių tinklais dėl audito kokybės gerinimo. Posėdžio metu įvyko susitikimas su PwC audito įmonių tinklo atstovais, buvo aptarti jų atliekamo audito kokybės gerinimo planai.

Posėdyje pristatyti dažniausiai pasitaikantys tikrinimų metu nustatyti trūkumai. CEAOB tikrinimų pogrupio nariai duomenų bazėje dalijasi žiniomis ir tikrinimų metu nustatytais trūkumais, kuriuos aptaria su audito įmonėmis ir standartų leidėjais. Remiantis CEAOB tikrinimų pogrupio duomenų bazės analize, posėdyje aptarti dažniausiai pasitaikantys trūkumai, susiję su įmonių grupės auditu, t. y. 600-ojo tarptautinio audito standarto (TAS) „Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)“ taikymu. 600-ojo TAS trūkumų analizė apibendrinta infografike, kuris anglų kalba skelbiamas CEAOB interneto svetainėje

CEAOB tikrinimų pogrupio nariai patvirtino bendros audito tikrinimo metodikos (angl.  Common Audit Inspection Methodology) audito įmonių tikrinimo darbo dokumentus, parengtus pagal tarptautinį kokybės vadybos standartą (angl. International Standard on Quality Management).

Posėdyje taip pat buvo aptarta darbo grupių veikla, CEAOB tikrinimų pogrupio ir audito viešosios priežiūros kolegijų 2023 m. veiklos planai.

Daugiau informacijos galima rasti CEAOB pranešime spaudai anglų kalba.