BDAR
Close

Audito įmonių, atliekančių ESEF finansinių ataskaitų auditą, apklausos rezultatai.

Data

2022 12 02

Įvertinimas
0
pexels-photo-936722.jpeg

ESEF reglamentu (t. y., 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas) buvo nustatytas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, taikomas vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos reguliuojamose rinkose, emitentams rengiant metines finansines ataskaitas. 

AVNT 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. vykdė dalies audito įmonių apklausą, kuria buvo siekiama susipažinti su audito įmonių taikoma praktika, patirtimi ir planais atliekant bendrovių ESEF finansinių ataskaitų auditą.

Su apibendrintais rezultatais kviečiame susipažinti čia