BDAR
gdpr

Europos audito priežiūros įstaigų komitetas 2020-2021 m. atliko tematinį reikšmingumo atliekant auditą tyrimą

Data

2022 11 07

Įvertinimas
0
pexels-photo-136419.jpeg

Europos audito priežiūros įstaigų komitetas (angl., Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) 2020-2021 m. atliko tematinį reikšmingumo atliekant auditą tyrimą. Šiuo tyrimu siekta:
•    aptarti reikšmingumo sąvoką ir reikšmingumo įtaką auditui;
•    išanalizuoti kaip didžiojo ketverto audito įmonės (t. y., Deloitte, EY, PwC, KPMG) (šių įmonių audito metodologijos) prisideda prie nuoseklaus profesinio sprendimo taikymo;
•    atsirinktų viešojo intereso įmonių pagrindu ištirti didžiojo ketverto audito įmonių reikšmingumo nustatymo praktiką;
•    susipažinti su atsirinktų viešojo intereso įmonių Audito komitetų požiūriu į reikšmingumą, skirtumus ir panašumus palyginus su auditorių požiūriu.
Reikšmingumo tyrimo metu buvo:
•    apžvelgti taikomi profesiniai reikalavimai;
•    analizuotos didžiojo ketverto audito įmonių tinklų metodologijos, susijusios su reikšmingumo klausimais;
•    atsirinktų viešojo intereso įmonių pagrindu ištirta konkreti reikšmingumo nustatymo praktika;
•    apklausti atsirinktų viešojo intereso įmonių Audito komitetai. 
Šiame tyrime vykdydama Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 62 straipsnio 1 dalies 5, 6 punktuose nustatytą pareigą bendradarbiauti ir keistis informacija su CEAOB dalyvavo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT). Dalyvaudama tyrime AVNT atliko atsirinktų viešojo intereso įmonių auditų reikšmingumo specifines peržiūras, surinko informaciją iš minėtų įmonių Audito komitetų, apibendrintą informaciją pateikė CEAOB.
Su minėta apžvalga anglų k. galima susipažinti čia.