Ieškome naujo komandos nario!

Data

2021 09 14

Įvertinimas
0
1.jpg

Į savo komandą kviečiame viešųjų pirkimų specialistą! Siūlome dirbti pagal darbo sutartį 20 val. per savaitę (0,5 etato) Infrastruktūros administravimo skyriaus vyresniuoju specialistu (viso etato pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,82–7,53). Darbo pobūdis – rengti numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planą, rengti su pirkimais susijusius vidaus teisės aktus ir užtikrinti jų atitiktį viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams; pildyti ir tvarkyti viešųjų pirkimų registrus; nustatyta tvarka organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija; atlikti CVP IS administratoriaus funkcijas.
Dokumentai priimami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt/
Daugiau informacijos rasite https://avnt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/karjeros-galimybes
bei http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html