Ieškome naujo komandos nario!

Data

2021 10 01

Įvertinimas
0
1.png

Siūlome dirbti pagal darbo sutartį Infrastruktūros administravimo skyriaus vyresniuoju specialistu (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,82–7,53). Darbo pobūdis – užtikrinti techninį ir materialinį AVNT, jos sudaromų komisijų, darbo grupių aprūpinimą, spręsti kylančius ūkinius ir techninius AVNT klausimus, kontroliuoti ūkinių prekių pirkimą; rengti numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir (ar) darbų pirkimų planą, rengti su pirkimais susijusius vidaus teisės aktus, pildyti ir tvarkyti viešųjų pirkimų registrus, organizuoti ir atlikti mažos vertės pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija, atlikti CVP IS administratoriaus funkcijas.
Dokumentai priimami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu https://pm.vataras.lt/
Daugiau informacijos rasite https://avnt.lrv.lt/lt/struktura-ir-kontaktai/karjeros-galimybes
bei http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html