ĮSIGALIOJO TURTO VERTINTOJUI ANTANUI VIRŽINTUI SKIRTA DRAUSMINĖ NUOBAUDA – PASTABA

Data

2021 10 22

Įvertinimas
0
pexels-sora-shimazaki-5668481.jpg

2021-10-13 įsigaliojo turto vertintojui Antanui Viržintui Garbės teismo skirta drausminė nuobauda – pastaba už Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo įstatymo 22 straipsnio 6 dalies ir 4 dalies 13 punkto bei Turto ir verslo vertinimo metodikos, patvirtintos 2012-04-27 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-159, 62.4 punkto pažeidimus. 

Drausminė nuobauda skirta paklausimo nagrinėjimo metu nustačius, kad turto vertintojas, siekdamas ištaisyti turto vertinimo ataskaitoje (toliau – Ataskaita) pastebėtą klaidą, parengė kitą Ataskaitą tuo pačiu numeriu, be to, tiek pirmoje, tiek antroje ataskaitoje paliko skaičiavimo klaidų ir pažeidė Dokumentų valdymo taisykles dėl dokumentų registravimo.

Informacija apie turto vertintojams skirtas drausmines nuobaudas skelbiama AVNT interneto svetainėje:  Veiklos sritys » Vertinimas » Vertintojų ir vertinimo įmonių priežiūra » Nuobaudos.