Nemokumo administratorei Bernadetai Malinauskienei skirta poveikio priemonė – panaikinta teisė administruoti nemokumo procesus.

Data

2021 10 22

Įvertinimas
1
pexels-sora-shimazaki-5669602.jpg

2021-10-20 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-214 už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 3 straipsnio 1, 2, 5 punktų, 33 straipsnio 2 dalies 3 punkto, 44 straipsnio 3, 6 punktų, 48 straipsnio 3 dalies 1 punkto, 60 straipsnio 3 dalies 4, 5, 6 punktų, 8 punkto B papunkčio, 64 straipsnio 4 dalies, 66 straipsnio 1 dalies 2, 3, 8, 11, 12, 21 punktų, 76 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 2 dalies, 84 straipsnio 3, 4 dalies, 85 straipsnio 2 punkto, 86 straipsnio 2, 3, 4, 5 dalių, 90 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 2 dalies, Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-190 (redakcija galiojusi iki 2020-08-11) 6.1.1 papunkčio, 12 punkto, Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų 2020-08-04 AVNT direktoriaus įsakymu Nr. V4-174, 16 punkto pažeidimus nemokumo administratorei  Bernadetai Malinauskienei skirta poveikio priemonė – teisės administruoti nemokumo procesus panaikinimas ir nuspręsta išbraukti Bernadetą Malinauskienę iš nemokumo administratorių sąrašo (eilės Nr. B-FA480). 

Poveikio priemonė skirta planinio visapusiško veiklos patikrinimo metu administruojamame bankroto procese, vykdomame ne teismo tvarka, nustačius daug labai reikšmingų pažeidimų, apimančių visą bankroto procesą. Esminė pažeidimų dalis įvertinta kaip labai reikšmingi pažeidimai, susiję su pagrindinių nemokumo administratorės pareigų vykdymu (sandorių tikrinimu ir jų tikrinimo rezultatų išviešinimu, debitorinių skolų išieškojimo vykdymu, įmonės turto realizavimu, kreditorių reikalavimų tvirtinimu ir tenkinimu, likvidavimo termino pratęsimu ir pan.), jų skaičius yra didelis, pažeidimai turėjo įtakos visam bankroto proceso ne teismo tvarka skaidriam vykdymui.