Nemokumo administratoriams UAB „Administravimas ir auditas“ ir Nagliui Menkevičiui sustabdytas dalyvavimas nemokumo administratorių atrankoje

Data

2022 01 26

Įvertinimas
4
pexels-andrea-piacquadio-3771097 (1).jpg

AVNT direktoriaus 2022-01-21  įsakymu Nr. V4-11 nemokumo administratoriams UAB „Administravimas ir auditas“ ir Nagliui Menkevičiui (toliau – Administratoriams) už Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo, Duomenų teikimo taisyklių bei Nemokumo administratorių atrankos taisyklių pažeidimus skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtiems nemokumo administratoriais administruojant naujų juridinių asmenų nemokumo procesus apribojimas 6 mėnesiams.

          Poveikio priemonė skirta už tai, kad Administratoriai neužtikrino informacijos apie nemokumo procesą prieinamumą visiems nemokumo proceso dalyviams, t. y. ignoravo kreditorių prašymus gauti informaciją bei teismo įpareigojimus, nepranešė AVNT apie darbo sutarties su darbuotoja, atsakinga už įmonės bankroto proceso administravimą, nutraukimą ir pavėluotai pranešė apie naujo darbuotojo atsakingo už bankroto proceso administravimo paskyrimą. Be to, Administratoriaus (juridinio asmens) teiktuose sutikimuose - deklaracijose administruoti juridinius asmenis buvo nurodyta atsakinga darbuotoja, su kuria darbo santykiai jau buvo nutraukti, nors deklaruota, kad pateikti duomenys yra teisingi.