Nemokumo administratoriams UAB „Lexuna“ ir Nerijui Strikuliui skirtos poveikio priemonės – teisės būti paskirtiems nemokumo administratoriais administruoti naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimai 1 metams ir 6 mėnesiams

Data

2021 08 02

Įvertinimas
3
1.png

2021-07-30 už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 1-3, 6, 9, 10, 12, 14 punktų, 25 straipsnio 2 dalies, 27 straipsnio 1 dalies, 28 straipsnio 2 dalies, 30 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 130 straipsnio 1 dalies 9, 10 punktų, AVNT direktoriaus 2019-07-29 įsakymu Nr. V4-191 patvirtintų Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių 5.2 punkto pažeidimus nemokumo administratoriams UAB „Lexuna“ ir Nerijui Strikuliui skirtos poveikio priemonės – teisės būti paskirtiems nemokumo administratoriais administruoti naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimai 1 metams ir 6 mėnesiams. 

Poveikio priemonės skirtos dviejų neplaninių veiklos patikrinimų metu nustačius, jog fizinių asmenų bankroto procesai buvo vykdomi neužtikrinant esminių FABĮ reikalavimų ir asmenų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jų mokumo atkūrimo planų (toliau – Planas) tinkamo vykdymo kontrolės, FABĮ nustatytos informacijos teikimo periodiškumo. Keli bankroto procesai vykdomi pasibaigus Planų įgyvendinimo terminams; bankroto procesuose mokėjimai buvo atliekami nesilaikant Planuose nustatytos tvarkos; pažeidimai sukėlė neigiamų pasekmių asmenų turtiniams interesams; AVNT neteikta informacija reikalinga patikrinimui atlikti.“