BDAR
gdpr

Nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas

Data

2022 11 14

Įvertinimas
0
pexels-ekaterina-bolovtsova-6077123.jpg

2022-11-08 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-146 „Dėl poveikio priemonės ir nurodymų nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui skyrimo“ už Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 12 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 6, 9, 11 punktų, 30 straipsnio 5 dalies pažeidimus nemokumo administratoriui Nerijui Činčikui skirta poveikio priemonė – teisės būti paskirtam nemokumo administratoriumi administruojant naujų fizinių asmenų bankroto procesus apribojimas 1 metams.

Poveikio priemonė skirta už tai, kad nemokumo administratorius fizinio asmens bankroto procese neužtikrino FABĮ nemokumo administratoriui nustatytų pagrindinių pareigų vykdymo, tinkamai nekontroliavo, kaip fizinis asmuo vykdo kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plane (toliau – Planas) numatytas mokumo atkūrimo priemones, o fiziniam asmeniui nevykdant Plano nesiėmė aktyvių veiksmų, kad numatytos priemonės būtų įgyvendinamos ar protingu terminu inicijuotas fizinio asmens Plano tikslinimas, ar bankroto bylos nutraukimas. Fizinio asmens bankroto procesas nebuvo užbaigtas per Plane nustatytą terminą ir tęsiasi neapibrėžtą laiką (po numatyto bankroto proceso pabaigos termino daugiau nei 4 metus), nerealizuota dalis Plane numatyto turto, pažeidžiami tiek kreditorių (per nustatytą terminą atgauti numatytą skolos dalį), tiek fizinio asmens (teisinio apibrėžtumo nebuvimas dėl fizinio asmens teisinės padėties, teisės atkurti mokumą per numatytą terminą pažeidimas) teisėti interesai, nemokumo administratoriaus aplaidžiu pareigų atlikimu ir netinkamu administravimu pažeistos ir saugomos teisinės vertybės, fizinių asmenų bankroto procesu siekiamas tikslas – per nustatytus terminus sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą ir bent iš dalies patenkinti kreditorių interesus.