Nemokumo administratoriui UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras skirta poveikio priemonė įspėjimas ir nurodymas

Data

2021 08 02

Įvertinimas
0
pexels-mohammad-danish-891059 (2).jpg

2021-07-29 nemokumo administratoriui UAB Panevėžio bankrotų administravimo biuras (toliau – Administratorius) už Duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių, patvirtintų Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-08-04 įsakymu Nr. V4-174 (toliau – Taisyklės), 4.2 ir 4.4 papunkčių reikalavimų pažeidimą skirta poveikio priemonė įspėjimas ir nurodymas – nedelsiant, bet ne vėliau kaip iki 2021-08-10 pateikti per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają Taisyklių 4.4 papunktyje nustatyta tvarka duomenis apie Administratoriaus vadovą, kurių pagrindu jis būtų įrašytas AVNIS į Administratoriaus darbuotojų (bankroto administratorių) sąrašą