BDAR
Close

Nemokumo administratoriui UAB „Reniva“ skirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymas

Data

2021 07 30

Įvertinimas
0
pexels-negative-space-34578 (2).jpg

2021-07-28 nemokumo administratoriui UAB „Reniva“ (toliau – Administratorius) už LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) 3 str. 3 p., 60 str. 3 d. 7 ir 10 p., 66 str. 1 d. 20 ir 21 p., 63 str. 2 d.,75 str. 1 d. pažeidimus buvo skirta poveikio priemonė – įspėjimas ir nurodymas ištaisyti veiklos trūkumus.

Poveikio priemonė ir nurodymas skirti neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustačius, kad Administratorius 2020-07-15 pirmajam kreditorių susirinkimui nepateikė nuomonės dėl ūkinės komercinės veiklos vykdymo atitikties JANĮ 63 str. 1 d. nustatytiems reikalavimams, pagrįstos ūkinės komercinės veiklos pajamų ir sąnaudų vertinimu, neteikė svarstyti klausimo dėl ūkinės komercinės veiklos tęsimo; neužtikrino, kad informacija apie nemokumo procesą būtų laiku prieinama nemokumo procese dalyvaujantiems asmenims, t. y. nei kreditorių susirinkimui, nei pagal atskirus kreditoriaus prašymus neteikė informacijos apie vykdomą ūkinę komercinę veiklą, nepažeidžiant komercinės (gamybinės) paslapties apsaugos reikalavimų, jokiais dokumentais nepagrindė iš ūkinės komercinės veiklos gautas pajamas bei patirtas išlaidas;  2020-07-15 pirmajam kreditorių susirinkimui nepateikė administruojamos įmonės bankroto proceso administravimo išlaidų sąmatos, į kurią būtų įtrauktos ir turėtos pradinės bankroto proceso administravimo išlaidos, pridėti išlaidas pagrindžiantys skaičiavimai.