Priimtas reglamentas dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Finansinių ataskaitų pateikimas“ ir 8-ojo tarptautinio apskaitos standarto „Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“

Data

2022 03 11

Įvertinimas
0
pexels-ono-kosuki-5999874.jpg

Paskelbtas Europos Komisijos 2022 m. kovo 2 d. reglamentas (ES) 2022/357, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

Europos Komisijos 2022 m. kovo 2 d. reglamentą lietuvių ir anglų kalbomis galima rasti čia.