Viešosios ir administracinės paslaugos

Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

 

1. Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimas;

2. Asmenų įrašymas į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimas iš jo

3. Įrašymas į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą ir pažymėjimų išdavimas(pakeista 2018-09-14);

4. Teisės administruoti nemokumo procesus fiziniams asmenims suteikimas

5. Teisės administruoti nemokumo procesus juridiniams asmenims suteikimas

6. Asmenų, siekiančių administruoti nemokumo procesus laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje, nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimas

7. Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimas

8. Dokumentų vertintojo asistento, vertintojo, vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminui laikyti priėmimas ir kvalifikacijos pažymėjimų išdavimas

 

Savo atsiliepimus arba klausimus apie AVNT teikiamas administracines paslaugas galite pateikti info@avnt.lt 

Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojų, siekiančių vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje įsisteigus ar laikinai arba kartais, profesinės kvalifikacijos pripažinimas
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-26