Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 2. Atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 3. Jei įstaiga turi pavaldžių įstaigų, valdo tiesiogiai pavaldžių įstaigų funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 4. Vadovauja įstaigai.
 5. Valdo įstaigos funkcijų atlikimo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams.
 6. Valdo įstaigos išteklius.
 7. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  1. kalba - anglų;
  2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
 3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.