Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
 11. Užtikrina struktūrinio padalinio uždavinių įgyvendinimą.
 12. Teikia pasiūlymus įstaigos vadovui dėl struktūrinio padalinio darbuotojų skatinimo ir nuobaudų jiems skyrimo.
 13. Analizuoja praktiką audito priežiūros, turto ir verslo vertinimo, nemokumo srityse ir teikia siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo.
 14. Organizuoja įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoja (prižiūri) jos apyvartą, informuoja paslapčių subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, organizuoja įslaptintų dokumentų naikinimą.
 15. Dalyvauja komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
  1. šsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
  2. studijų kryptis – teisė;
  3. darbo patirties sritis – teisės srityje;
  4. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai.
 2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
  1. kalba - anglų;
  2. kalbos mokėjimo lygis – B1.
 3. Atitikimas kitiems reikalavimams:
  1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, ar suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.