Tarptautinių audito standartų vertimų kokybės priežiūros komisija

Tarptautinių audito standartų vertimų kokybės priežiūros komisija

Audito ir apskaitos tarnyba sudarė Tarptautinių audito standartų vertimo kokybės priežiūros komisiją, kurios pagrindinis uždavinys organizuoti kokybišką tarptautinių audito standartų vertimo į lietuvių kalbą priežiūrą.

 

Tarptautinių audito standartų vertimų kokybės priežiūros komisijos sudėtis

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Audrius Linartas

(pirmininkas)

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius

2.

Paulė Svorobovičienė

(pavaduotoja)

Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento direktoriaus pavaduotoja

3.

Rimas Butkevičius

Auditorius

4.

Vaidas Cibas

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus viršininkas

5.

Lina Drakšienė

Auditorė

6.

Laurynas Jocys

Auditorius

7.

Jurgita Krikščiūnienė

Auditorė

8.

Ieva Neimontaitė

Auditorė

9.

Asta Štreimikienė

Auditorė

10.

Arūnas Užbalis

Auditorius

Lietuvos auditorių rūmų interneto svetainės skyriuje „Reglamentai, Audito standartai" skelbiami tarptautiniai audito standartai lietuvių kalba, privalomi taikyti atliekant 2009-12-15 ar vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų auditą.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-17