BDAR
gdpr

Verslo apskaitos standartų komitetas

Verslo apskaitos standartų komitetas

Verslo apskaitos standartų komiteto sudėtis ir jo darbo reglamentas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1k-76 „Dėl verslo apskaitos standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ su vėlesniu pakeitimu (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1k-124 „Dėl Finansų ministro 2016 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1k-76 „Dėl verslo apskaitos standartų komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo").

 

Verslo apskaitos standartų komiteto sudėtis:

 

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ingrida Muckutė

(komiteto pirmininkė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento direktorė

 

Asta Nareckaitė

(Ingridą Muckutę pavaduojanti narė)

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Audito, apskaitos ir nemokumo valdymo departamento Verslo subjektų apskaitos skyriaus vedėja

2.

Vilija Banienė

Lietuvos auditorių rūmų narė

3.

Eglė Braževičienė

Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento Priežiūros ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė

 

Irena Grušnytė

(Eglę Braževičienę pavaduojanti narė)

Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento Priežiūros ir konsultavimo skyriaus vedėja

4.

Ramunė Budrionytė

Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros asistentė, doktorantė

5.

Daiva Čibirienė

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė

6.

Daiva Dėdinienė

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Reguliuojamos rinkos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Jurga Kamienė

(Daivą Dėdinienę pavaduojanti narė)

Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Priežiūros politikos skyriaus vyriausioji specialistė

7.

Dalia Grinkutė

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos kolegijos narė

8.

doc. dr. Renata Legenzova

Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų katedros vedėja

9.

dr. Audrius Linartas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius

 

Airi Aleliūnaitė

(Audrių Linartą pavaduojanti narė)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Metodologijos ir analizės skyriaus vedėja

10.

Jolita Mazėtienė

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Teisės departamento Tiesioginių mokesčių skyriaus vyriausioji specialistė

 

Marytė Vaičiulionienė

(Jolitą Mazėtienę pavaduojanti narė)

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių apskaitos departamento Metodologijos ir atskaitomybės skyriaus vedėja

11.

Romanas Skrebnevskis

Lietuvos auditorių rūmų narys

12.

Antanina Valiulienė

Lietuvos statistikos departamento Įmonių statistikos skyriaus vedėja

 

Jūratė Šinkūnienė

(Antaniną Valiulienę pavaduojanti narė)

Lietuvos statistikos departamento Nacionalinių sąskaitų statistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-20