Vertintojų egzaminų komisijos

Vertintojų egzaminų komisijos

Nekilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto, Kilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto, Verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminų komisijos yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-11-04 įsakymu Nr.1K-355 "Dėl finansų ministro 2018 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1K-360 "Dėl nekilnojamojo ir kilnojamojo turto ir verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzaminų komisijų patvirtinimo" pakeitimo". 

 

Nekilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Arvydas Bagdonavičius

nekilnojamojo turto vertintojas (pirmininkas)

2.

Edita Cicėnienė

UAB „AS&Partners“ nekilnojamojo turto vertintoja, Lietuvos vertintojų rūmų narė

3.

Irmanta Krikščiūnienė

UAB „Krivita“ direktorė, nekilnojamojo turto vertintoja ekspertė, Lietuvos vertintojų rūmų narė

4.

Vitalijus Stacevičius

"Alliance valuations", UAB, direktorius, nekilnojamojo turto vertintojas, Lietuvos turto vertintojų asociacijos narys

5.

Siuzana Ščerbina-Dalibagienė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vedėja

Kilnojamojo turto vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino

komisijos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Prof. dr. Saulius Raslanas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros profesorius, UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos“ vadovas (pirmininkas)

2.

Gedas Valikonis

UAB „Marleksa“ nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertintojas, Lietuvos turto vertintojų asociacijos narys

3.

Algirdas Vėgėla

Algirdo Vėgėlos individualios įmonės savininkas, kilnojamojo turto vertintojas, Lietuvos vertintojų rūmų narys

4.

Antanas Viržintas

UAB „Nepriklausomų vertintojų biuras“ direktorius, kilnojamojo turto vertintojas, Lietuvos vertintojų rūmų narys

5.

Božena Balkė

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

Verslo vertintojo asistento, vertintojo ir vertintojo eksperto kvalifikacijos egzamino komisijos sudėtis

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Prof. dr. Saulius Raslanas

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros profesorius, UAB „Išmaniosios personalizuotos technologijos“ vadovas (pirmininkas)

2.

Tomas Brazionis

UAB „Inreal“ Vilniaus biuro Turto vertinimo skyriaus vadovas, nekilnojamojo turto ir verslo vertintojas, Lietuvos turto vertintojų asociacijos narys

3.

Regina Ivanovienė

UAB „Verslavita“ nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto ir verslo vertintoja, Lietuvos vertintojų rūmų narė

4.

Marija Leitonienė

UAB „Confidentus“ direktorė, Lietuvos turto vertintojų asociacijos narė

5.

Paulė Svorobovičienė Finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento vyresnioji patarėja

 

 

Prof. dr. Saulius Raslanas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-06-09