2024-04-02

Apskaitos ir metodologijos skyriaus specialistų teikiamų konsultacijų žodžiu telefono numeris

Informuojame, kad Apskaitos ir metodologijos skyriaus specialistų žodinės konsultacijos Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų (šiuo metu galiojančių verslo apskaitos standartų) taikymo klausimais teikiamos telefonu +370 5 212 5464 darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. 

Primename, kad AVNT specialistai konsultuoja šiais klausimais:
o Verslo apskaitos standartų;
o Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų;
o Rekomendacijų „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“;
o Rekomendacijų „Vidaus kontrolės organizavimas“;
o Rekomendacijų „Apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarka“;
o Rekomendacijų „Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma“;
o Rekomendacijų „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, ir pavyzdinė perdavimo akto forma