2024-02-09

Paskelbti naujos redakcijos Tarptautiniai vertinimo standartai anglų kalba

Tarptautinių vertinimo standartų taryba (toliau – TVST) viešai paskelbė naujos redakcijos Tarptautinių vertinimo standartus (toliau – TVS), kurie įsigalios nuo 2025 m. sausio 31 d. AVNT numato iki šios datos parengti ir paskelbti naujos redakcijos TVS vertimą į lietuvių kalbą.

Pagrindiniai TVS pakeitimai apima:
•    du naujus bendruosius standartus – 104-ąjį TVS Informacija bei pradiniai duomenys (angl. Data and Inputs) ir 105-ąjį TVS Vertinimo modeliai (angl. Valuation models);
•    pakeisti bendrųjų standartų eilės tvarka ir numeriai siekiant tiksliau parodyti šiuolaikinį vertinimo procesą.

Šiuo metu išsamiau su naujos redakcijos TVS anglų kalba galite susipažinti tik TVST interneto svetainėje: Access International Valuation Standards Anywhere | IVSonline (ivsc.org).