2024-02-09

Skelbiamos rekomendacijos turto ir verslo vertinimo klausimais

AVNT paskelbė 4 naujas rekomendacijas, parengtas apibendrinus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimų įgyvendinimo trūkumus, nustatytus Ataskaitose atliekant  planinius ir neplaninius vertintojų bei vertinimo įmonių patikrinimus, nagrinėjant paklausimus dėl vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams. Šios rekomendacijos apima ir Turto arba verslo vertintojų garbės teismo ar kitų suinteresuotų asmenų iškeltus klausimus dėl turto ir verslo vertinimo atlikimo. 

Naujosios rekomendacijos yra parengtos šiomis temomis: 
1.    Ataskaitos parengimas Vertinimo įmonės vardu.
2.    Perteklinių asmens duomenų nurodymas Ataskaitose.
3.    Užsakovo informacija turto vertintojui apie vertinamo turto savininko sutikimą dėl jo turto apžiūros.
4.    Vyriausybės obligacijų rinkos vertės nustatymo aspektai.

Rekomendacijos skelbiamos AVNT interneto svetainėje:  Teisinė informacija » Teisės aktų aiškinimai  » Vertinimas.