Vertinimas

Vertinimas

Rekomendacijos

Rekomendacijos turto ir verslo vertinimo ataskaitoms tobulinti

 AVNT teikia informaciją apie apibendrintus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimų įgyvendinimo trūkumus, nustatytus Ataskaitose atliekant  planinius ir neplaninius vertintojų bei vertinimo įmonių patikrinimus ir nagrinėjant paklausimus dėl vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams bei teikia rekomendacijas dėl nustatytų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo.

 

Dėl valstybinės žemės nuomos teisės

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2017-03-07 raštu Nr. 2D-798 (12.151E) „Dėl bankroto administratorių veiklos“ atkreipė dėmesį, kad valstybinės žemės nuomos teisė negali būti pirkimo-pardavimo rinkos sandorių objektu, ir pateikė išaiškinimą bankroto administratoriams šiuo klausimu. Ši informacija yra aktuali ir turto vertintojams (informacija paskelbta 2017-03-17).

 

Dėl transporto priemonių vertinimo specialiųjų taisyklių taikymo

Siekdama užtikrinti vienodą kelių transporto priemonių vertinimo tvarką ir ataskaitų kokybę tarnyba teikia rekomendaciją Dėl kelių transporto priemonių vertinimo specialiųjų taisyklių taikymo. Atkreipiame dėmesį, kad Tarnyba nėra įgaliota oficialiai aiškinti teisės aktų normas ir nuostatas, todėl Tarnyba šiuo klausimu pateikia tik nuomonę ir rekomendacijas. Į šią nuomonę rekomenduojama atsižvelgti rengiant transporto priemonių vertinimo ataskaitas.

 

Dėl ekspertinio vertinimo būdo taikymo

Siekdama užtikrinti vienodą ekspertinio vertinimo būdo taikymą ir atskleidimą turto ar verslo vertinimo ataskaitose Tarnyba teikia Nuomonę dėl ekspertinio vertinimo būdo taikymo. Atkreipiame dėmesį, kad Tarnyba šiuo klausimu pateikia tik nuomonę ir įžvalgas. Tarnyba nėra kompetentinga oficialiai aiškinti teisės aktų normas ir nuostatas, tačiau į šią nuomonę ir įžvalgas rekomenduojama atsižvelgti rengiant vertinimo ataskaitas po 2016-11-01.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29