BDAR
gdpr

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJŲ

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), nuo 2016-01-01 perėmusi Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) teises ir pareigas, 2016-03-08 (registracijos Nr. D1-4188) gavo 2016-03-08 Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymą Nr. 4D-2015/1-922 „Dėl X skundo prieš Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos“ (toliau – Pažyma), kurioje Tarnybai pateiktos rekomendacijos ir paprašyta apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus informuoti Seimo kontrolierių ir pareiškėją X iki 2016-05-13.

 

Dėl rekomendacijos imtis priemonių ir pagal kompetenciją tikslinti Departamento sprendimus

Atsižvelgus į šią Pažymoje pateiktą rekomendaciją bei gautą naują informaciją, Tarnyba atliko neplaninį bankroto administratoriaus UAB „A“ veiklos patikrinimą, administruojant BUAB „B“, pagal X ir C 2015-03-28 skunde, 2015-03-30 skunde, 2015-04-07 papildomoje medžiagoje, 2015-04-13 skunde, 2015-05-18 skunde, 2015-05-26 skunde, 2015-06-17 skunde, 2015-06-23 skunde, 2015-07-01 skunde, 2015-07-27 skunde, 2015-07-29 skunde nurodytas aplinkybes. Atlikus patikrinimą, Tarnyba 2016-05-10 įsakymu Nr. V1-174 panaikino Departamento direktoriaus 2015-05-15 sprendimą „Dėl bankroto administratoriaus UAB „A“ veiksmų, administruojant BUAB „B“ Nr. (6.16) A2‘-618 ir 2015-12-08 sprendimą „Dėl bankroto administratoriaus neplaninio veiklos patikrinimo rezultatų“ Nr. (6.16)A2-1865 bei 2016-05-11 priėmė naują sprendimą „Dėl neplaninio veiklos patikrinimo rezultatų“ Nr. (10.4) D2-1861.

 

 

Dėl rekomendacijos apsvarstyti poreikį siūlyti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai tobulinti teisinį reglamentavimą

Atsižvelgus į šią Pažymoje pateiktą rekomendaciją bei gautą naują informaciją, Tarnyba 2016-05-04 raštu „Dėl nemokumo teisinio reguliavimo tobulinimo“ Nr. (10.2) D2-1722 pateikė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pasiūlymą dėl galimybės Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme įtvirtinti terminą, prieš kurį kreditoriai turėtų būti informuojami apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą.

 

Dėl rekomendacijos imtis priemonių, kad ateityje nagrinėjant asmenų skundus, atliekant patikrinimus nebūtų viršyta kompetencija ir suteikti įgaliojimai

Atsižvelgus į šią Pažymoje pateiktą rekomendaciją bei gautą naują informaciją, 2016-05-10 įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijų“ Nr. V1-173 pavesta Tarnybos Nemokumo administravimo patikrinimų skyriuje sugriežtinti kontrolę, nagrinėjant pareiškėjų prašymus, skundus ir juos nagrinėti tik pagal Tarnybos kompetenciją, neviršijant teisės aktais suteiktų įgaliojimų.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03