Apskaita

DĖL NARYSTĖS TBF

VAAT 2018 m. vasario 27 d. nutartis Nr. I-596-535/2018

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 2 straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog buhalteris profesionalas – asmuo, kuris yra Lietuvos arba kitos Europos sąjungos valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios profesinės organizacijos, priklausančios Tarptautinei buhalterių federacijai (toliau – TBF), narys. <...> Buhalteriai gali būti įrašyti į buhalterių profesionalų sąrašą tik tuomet, kai jie yra tokios organizacijos, kuri priklauso Tarptautinei buhalterių federacijai, nariai. Vieninteliu Lietuvoje registruotu Tarptautinės buhalterių federacijos nariu (angl. Member) šiuo metu yra Lietuvos auditorių rūmai. LBAA yra pripažinta šios federacijos asocijuota (angl. Associate), o ne pilnateise nare.

Tarptautinės buhalterių federacijos teisės aktuose pateikiami skirtingi narių (angl. Members), asocijuotų narių (angl. Associates) ir prijungtų dalyvių (angl. Affiliates) apibūdinimai, reikalavimai, keliami pretendentams, norintiems tapti nariais, asocijuotais nariais ar prijungtais dalyviais. TFB konstitucija ir narystės įsipareigojimų dokumentais nustatyta, kad tik pilnateisė federacijos narė turi užtikrinti, kad jos nariai būtų išlaikę profesinės organizacijos narystei būtinus kvalifikacinius egzaminus, organizuojamus pagal TBF narystės reikalavimus, laikytųsi TBF etikos kodekso normų, keltų kvalifikaciją. Asocijuotas narys, tinkamai vykdantis savo pareigas bei atitinkantis visus nariui keliamus reikalavimus, rekomenduotas TBF valdybos, gali tapti nariu ir įgyti visas pilnateisio nario teises ir pareigas, jeigu 2/3 TBF tarybos balsuos už naujo nario priėmimą. Tik tapusi nare LBAA įgaus balsavimo teisę, kurios neturi būdama asocijuota nare.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-29