Apskaita

*AVNT specialistai konsultuoja šiais klausimais:

o    Verslo apskaitos standartų,
o    Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų,
o    Rekomendacijų „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“;
o    Rekomendacijų „Vidaus kontrolės organizavimas“;
o    Rekomendacijų „Apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarka“;
o    Rekomendacijų „Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma“;
o    Rekomendacijų „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, ir pavyzdinė perdavimo akto forma“.