Buhalteriai profesionalai

Buhalterių profesionalų sąrašas

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1-198 Dėl asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo patvirtintos Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklės.

BUHALTERIŲ PROFESIONALŲ SĄRAŠAS
2021 m. rugpjūčio 26 d.
             
Eil. Nr. Buhalterio profesionalo vardas, pavardė Registracijos numeris Įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą  data ir įsakymo numeris Lietuvos ar kitos ES valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios organizacijos, priklausančios TBF, pavadinimas, buveinės adresas, internetinės svetainės adresas Pareiškėjo registracijos numeris Lietuvos ar kitos ES valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios organizacijos, priklausančios TBF, sąraše Internetinės svetainės, kurioje viešai skelbiami Lietuvos ar kitos ES valstybės narės auditorius ir (arba) buhalterius vienijančios organizacijos, priklausančios TBF, narių sąrašai, adresas
1 2 3 4 6 7 8
1 Alando Violeta 122 2017-07-14
Nr. V1-197
Finansų Apskaitininkų Institutas,             1 Eversholt Street, Euston, London NW1 2DN,                                www.ifa.org.uk 9350923 IFA Membership  membership@ifa.org.uk
2 Ambrazaitis Kęstutis 52 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 534  www.lar.lt
3 Armonė Asta 34 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 560  www.lar.lt
4 Balčiuvienė Loreta 114 2016-12-19
Nr. V1-511
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 461  www.lar.lt
5 Banienė Vilija 92 2016-06-13
Nr. V1-239
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 21  www.lar.lt
6 Bartašius Ramūnas 135 2019-07-23
Nr. V1-191
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    287064  www.accaglobal.com
7 Bogdanovičienė Elvyra 68 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 397  www.lar.lt
8 Bražionis Rimvydas 101 2016-09-07
V1-356
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 484  www.lar.lt
9 Buivydas Marius 140 2021-08-26
V1-120
Latvijos Respublikos buhalterių asociacija (Latvijas Republikas Grāmatvežu asociācija),
Aspāzijas bulvāris
5-434, Rīga; www.lrga.lv;  lrga@lrga.lv
810  www.lrga.lv
10 Bursevičiūtė Liudmila 60 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 43  www.lar.lt
11 Butkevičius Arūnas 63 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 422  www.lar.lt
12 Butkevičius Darius 64 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 438  www.lar.lt
13 Butkevičius Rimas 65 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 44  www.lar.lt
14 Bužienė Biruta 87 2016-05-19
Nr. V1-198
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 46  www.lar.lt
15 Cibauskaitė Džiuljeta 106 2016-11-02
Nr. V1-459
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 47  www.lar.lt
16 Čaikovskaja Eleonora 11 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1184612  www.accaglobal.com
17 Čapskienė Lina 129 2018-03-13
Nr. V1-52
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 562  www.lar.lt
18 Čepukaitienė Lina 28 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 537  www.lar.lt
19 Čereška Saulius 50 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 539  www.lar.lt
20 Čibirienė Daiva  3 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 57  www.lar.lt
21 Čiupailienė Elena 72 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 58  www.lar.lt
22 Gaidys Jonas 8 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 83  www.lar.lt
23 Gasiulė Alma  2 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 533  www.lar.lt
24 Gerikienė Laima  1 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 87  www.lar.lt
25 Gitenytė Jolanta 57 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 91  www.lar.lt
26 Gliaubicas Darius 27 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 570  www.lar.lt
27 Grudulienė Rimutė 51 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 98  www.lar.lt
28 Gužienė Almina 59 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 542  www.lar.lt
29 Jablonskienė Laimė 33 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 109  www.lar.lt
30 Jakutienė Vita 78 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 114  www.lar.lt
31 Jankauskienė Raimonda 73 2016-03-09
Nr. V1-85
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    994898  www.accaglobal.com
32 Jankevičienė Elena 95 2016-07-08
Nr. V1-263
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 115  www.lar.lt
33 Jankovskaja Teresa 75 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 8  www.lar.lt
34 Janušauskienė Jolanta 47 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 118  www.lar.lt
35 Jasaitienė Audronė Vanda 45 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 424  www.lar.lt
36 Jasaitytė-Kuprienė Neringa 119 2017-03-24
Nr. V1-62;       
2020-07-14
Nr. V1-88
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    2324803  www.accaglobal.com
37 Jodelienė Rita 125 2017-09-19
Nr. V1-231
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 492  www.lar.lt
38 Jogėla Rimvydas 22 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 445  www.lar.lt
39 Jonikas Gintautas 131 2018-09-27
Nr. V1-203
Kvalifikuotų apskaitininkų institutas (IFA), IPA grupė,  Level 6, 555 Lonsdale Street, Melbourne VIC 3000,     headoffice@publicaccountants.org.au; www. ifa.org.uk 100006 www. ifa.org.uk;                 www.publicaccountants.org.au
40 Jonušaitė Petronėlė 83 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 523  www.lar.lt
41 Jurgelevičienė Justina 127 2018-02-05
Nr. V1-18
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1602426  www.accaglobal.com
42 Kabokienė Aldona 46 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A, 12142 Vilnius;                                                   www.lar.lt 132  www.lar.lt
43 Kairienė Ieva 12 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1268993  www.accaglobal.com
44 Kamarauskienė Irma 107 2016-11-02
Nr. V1-459
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 138  www.lar.lt
45 Kasilauskienė Ina 108 2016-11-23
Nr. V1-489
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 574  www.lar.lt
46 Katlauskienė Ona 98 2016-08-09
Nr. V1-312
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 410  www.lar.lt
47 Kažukauskienė Giedrė 80 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 151  www.lar.lt
48 Kepalas Alvydas 134 2019-01-11
Nr. V1-9
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 594  www.lar.lt
49 Keršienė Benedikta Halina 54 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 154  www.lar.lt
50 Kislauskienė Ieva 102 2016-10-04
Nr. V1-404
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 550  www.lar.lt
51 Kosiakov Andrej 9 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    147875  www.accaglobal.com
52 Krikščiūnienė Jurgita 13 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 482  www.lar.lt
53 Kundelis Egidijus 21 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    853797  www.accaglobal.com
54 Lapšinskas Saulius 35 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 413  www.lar.lt
55 Laskauskienė Algimanta 116 2017-01-12
Nr. V1-4
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 177  www.lar.lt
56 Lazauskas Vytenis 19 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 518  www.lar.lt
57 Liatukas Drąsutis 111 2016-11-23
Nr. V1-489
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 182  www.lar.lt
58 Maciukevičienė Vaida 138 2020-02-04
Nr. V1-13
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 611  www.lar.lt
59 Maculevičius Česlovas 66 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 191  www.lar.lt
60 Makušev Genadij 32 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 197  www.lar.lt
61 Malūkienė Edita 81 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 13  www.lar.lt
62 Martinaitienė Asta 89 2016-06-13
Nr. V1-239
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 521  www.lar.lt
63 Masalskis Arnoldas 132 2018-10-30
Nr. V1-222
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 202  www.lar.lt
64 Masiulevičius Audrius 128 2018-02-05
Nr. V1-18
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 587  www.lar.lt
65 Matulaitienė Jurgita 29 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 457  www.lar.lt
66 Matulienė Rita 6 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 14  www.lar.lt
67 Miciukevičius Paulius 130 2018-04-09
Nr. V1-74
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 503  www.lar.lt
68 Mickus Gediminas 43 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 571  www.lar.lt
69 Mikelionienė Aistė 79 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 551  www.lar.lt
70 Miškinienė Virginija 137 2019-11-13
Nr. V1-219
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 223  www.lar.lt
71 Motiejaitienė Kristina 55 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 221  www.lar.lt
72 Navalinskaitė-Ašerė Giedrė 23 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1811452  www.accaglobal.com
73 Navickienė Asta  133 2018-11-30
Nr. V1-243
Finansų apskaitininkų institutas (IFA) (Institute of Financial Accountants CS111, Clerkenwell Workshops, 27-31 Clerkenwell Close Farringdon,                          London EC1R 0 AT,                        United Kingdom;) www.ifa.org.uk 9250923 www. ifa.org.uk;
74 Nekrašienė Agrafina 84 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 228  www.lar.lt
75 Pakina Natalija 110 2016-11-23
Nr. V1-489
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 453  www.lar.lt
76 Perminaitė Aistė 62 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 568  www.lar.lt
77 Petrauskienė Birutė 123 2017-07-14
Nr. V1-197
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 244  www.lar.lt
78 Petravičienė Nijolė 120 2017-04-24
Nr. V1-96
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 245  www.lar.lt
79 Plauškienė Nijolė  82 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 252  www.lar.lt
80 Pranckėnienė Dangutė 109 2016-11-23
Nr. V1-489
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 255  www.lar.lt
81 Račienė Roma 61 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 261  www.lar.lt
82 Račkauskaitė Daina 36 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 262  www.lar.lt
83 Radavičius Šarūnas 91 2016-06-13
Nr. V1-239
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 266  www.lar.lt
84 Radzevičienė Rasa 15 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 16  www.lar.lt
85 Ramanauskaitė Agnė 96 2016-08-09
Nr. V1-312
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 530  www.lar.lt
86 Ramanauskienė Vida 85 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 273  www.lar.lt
87 Ramašauskienė Virginija 42 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 566  www.lar.lt
88 Ramonė Rūta 17 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1425872  www.accaglobal.com
89 Raudonienė Daiva 90 2016-06-13
Nr. V1-239
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 509  www.lar.lt
90 Ribinskienė Gražina 93 2016-07-08
Nr. V1-263
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 276  www.lar.lt
91 Rumšienė Gedmina 100 2016-09-07
Nr. V1-356
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1906838  www.accaglobal.com
92 Rupeikienė Loreta 139 2021-07-02     Nr. V1-77 Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 280  www.lar.lt
93 Rusinienė Dalia 31 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 559  www.lar.lt
94 Ruzgienė Jolanta 112 2016-12-19
Nr. V1-511
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 281  www.lar.lt
95 Sabonienė Danguolė 44 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 18  www.lar.lt
96 Sakalauskienė Jūratė 118 2017-03-24
Nr. V1-62
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 284  www.lar.lt
97 Saldukas Virginijus 105 2016-11-02
Nr. V1-459
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 286  www.lar.lt
98 Selevičienė Rasa 16 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 489  www.lar.lt
99 Seminogovas Borisas 124 2017-07-14
Nr. V1-197
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 289  www.lar.lt
100 Skrebnevskis Romanas 67 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 459  www.lar.lt
101 Sokolovienė Alina 94 2016-07-08                 Nr. V1-263 Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 300  www.lar.lt
102 Stalmokienė Vida 126 2017-11-14
Nr. V1-278
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 304  www.lar.lt
103 Stankevič Michal 5 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 421  www.lar.lt
104 Stefanovič Jadvyga 7 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 312  www.lar.lt
105 Stražinskas Danius 49 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 483  www.lar.lt
106 Strolienė Albina 37 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 513  www.lar.lt
107 Šimkienė Valerija 76 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 321  www.lar.lt
108 Tamoševičė Kristina 77 2016-03-09
Nr. V1-85
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 555  www.lar.lt
109 Taraškevičienė Angelė 53 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 340  www.lar.lt
110 Tinglum Laimutė 86 2016-04-07
Nr. V1-111
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 541  www.lar.lt
111 Urbanavičius Kęstutis 103 2016-11-02
Nr. V1-459
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 353  www.lar.lt
112 Vaičekonis Domantas 136 2019-07-23
Nr. V1-191
Licencijuotų apskaitininkų institutas Anglijoje ir Velse (Institute of Chartered Accountants  in England and Wales (ICAEW),  ICAEW, Chartered Accountants  Hall, Moorgate Place, London, EC26 EA;   www.icaew.com                                    3321447 www.icaew.com
113 Vainoras Arvydas 97 2016-08-09
Nr. V1-312
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 507  www.lar.lt
114 Vasilenko Irena 104 2016-11-02
Nr. V1-459
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 365  www.lar.lt
115 Vasiliauskienė Liucina 48 2016-02-15
Nr. V1-46
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 510  www.lar.lt
116 Vaskela Gediminas 113 2016-12-19
Nr. V1-511
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 470  www.lar.lt
117 Vidinevičius Genadijus 115 2016-12-19
Nr. V1-511
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 433  www.lar.lt
118 Vinauskienė Dalia 20 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 372  www.lar.lt
119 Viržintas Tomas 24 2016-01-21
Nr. V1-16
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    1425903  www.accaglobal.com
120 Vitkevičius Arūnas  4 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 375  www.lar.lt
121 Ziziliauskas Arvydas 30 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 455  www.lar.lt
122 Ziziliauskienė Alma 26 2016-01-21
Nr. V1-16
Lietuvos auditorių rūmai,                                 Ukmergės g. 369A,  12142 Vilnius;             www.lar.lt 385  www.lar.lt
123 Žebrauskas Kasparas 70 2016-03-09
Nr. V1-85
Licencijuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacija (The Association of Chartered Certified Accountants,                                                      2 Central Quay, 89 Hydepark Street; Glasgow G3 8BW,                            United Kingdom);   ww.accaglobal.com                                    147864  www.accaglobal.com
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-31