Konsultacijos VAS taikymo klausimais

Verslo apskaitos standartai (VAS) nustato pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos Respublikoje įsteigtų, standartus taikančių pelno siekiančių ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos.

 

Konsultacija, tai Tarnybos darbuotojų žodinis ar rašytinis paaiškinimas konkrečiam paklausėjui VAS taikymo klausimais.

 

Paslauga teikiama neatlygintinai.

 

Gauti konsultaciją paklausėjas gali:

1. Pateikęs paklausimą raštu:

1.1. atsiuntęs paklausimą elektroniniu paštu info@avnt.lt

arba užpildęs Tarnybos interneto svetainėje https://avnt.lrv.lt pateiktą elektroninio paklausimo formą (spausti čia);

1.2. atsiuntęs paklausimą klasikiniu paštu ar per pasiuntinį.

2. Paskambinęs telefonu. Konsultacijas teikia Apskaitos ir metodologijos skyriaus specialistai:

 

Airi Masilionienė

Skyriaus vedėja

Airi.Masilioniene@avnt.lt

(8 5) 205 2079

Marius Dilnikas

Vyriausiasis specialistas

Marius.Dilnikas@avnt.lt  

(8 5) 259 5967

Rūta Vaičaitytė

Vyriausioji specialistė

Ruta.Vaicaityte@avnt.lt

(8 5) 259 5978

Ieva Vaiškūnienė Vyriausioji specialistė Ieva.Vaiskuniene@avnt.lt

(8 5) 259 6778

 

 3. Atvykęs į Tarnybą konsultuotis žodžiu adresu Rinktinės g. 48A, Vilnius.

 

Išsamų administracinės paslaugos „Konsultacijų verslo apskaitos standartų taikymo klausimais teikimas“ teikimo aprašymą galite rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-13