BDAR
gdpr

Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus sudaro finansų maklerio įmonės, reguliuojamos rinkos operatorius, Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą, kredito įstaigos, išskyrus kredito unijas.

Finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus gali pasirinkti sudaryti ir kiti ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, savo veikla siekiantys pelno, taip pat investiciniai fondai, profesinių pensijų fondai, veikiantys pagal Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys, kai savo nuožiūra nusprendžia sudaryti finansines ataskaitas arba kai Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas įpareigoja jas sudaryti.

Ūkio subjektai, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, privalantys sudaryti konsoliduotąsias finansines ataskaitas, apskaitą tvarko taip, kad užtikrintų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą pagal tarptautinius apskaitos standartus;

Tarptautinius finansinės atskaitomybės apskaitos standartus (TFAS) leidžia ir platina Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV). Daugiau informacijos apie šią veiklą galima rasti www.ifrs.org.