Europos Komisijos patvirtinti TFAS

Europos Komisijos patvirtinti TFAS

Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymo:

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (neteko galios).

3. Europos Komisijos 2008 m. lapkričio 3 d. reglamentas Nr. 1126/2008, kuris pakeitė įvairius Komisijos reglamentus dėl TFAS, priimtus nuo 2003 m. rugsėjo 29 d. iki 2008 m. spalio 15 d. Kadangi Tarptautinė apskaitos standartų valdyba nuolat tobulina TFAS ir jų aiškinimus arba priima naujus, Europos Komisija atskirais reglamentais keičia reglamentą Nr. 1126/2008.

Visus tarptautinius apskaitos standartus, patvirtintus Europos Komisijos reglamentu Nr. 1126/2008, ir naujausius jų pakeitimus galima rasti čia (lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis).

 

Reglamentai, kuriais iš dalies pakeistas Komisijos reglamentas Nr. 1126/2008, yra šie:

1. Komisijos 2008 m. gruodžio 10 d. reglamentas (EB) Nr. 1260/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 23-iasis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Skolinimosi išlaidos“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1260&qid=1579586960719&from=LT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1260&qid=1579586960719&from=LT

2. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1263/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 14-asis aiškinimas „19 TAS. Apibrėžtų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0025:0030:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0034:0036:EN:PDF

3. Komisijos 2008 m. gruodžio 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1274/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:EN:PDF

4. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1262/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 13-asis aiškinimas „Klientų lojalumo programos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:0024:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:0024:EN:PDF

5. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1261/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:0020:EN:PDF

6. Komisijos 2009 m. sausio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 53/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 32-ojo TAS „Finansinė priemonės. Pateikimas" ir 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:EN:PDF

7. Komisijos 2009 m. sausio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 69/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ ir 27-ojo TAS „Konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos“ pataisos.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:0015:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:0015:EN:PDF

8. Komisijos 2009 m. sausio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 70/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:EN:PDF

9. Komisijos 2009 m. kovo 25 d. reglamentas (EB) Nr. 254/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 12-ojo aiškinimo „Paslaugų koncesijų susitarimai“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:080:0005:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:080:0005:0013:EN:PDF

10. Komisijos 2009 m. birželio 4 d. reglamentas (EB) Nr. 460/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 16-asis aiškinimas „Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoriai“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0006:0014:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0006:0014:EN:PDF

11. Komisijos 2009 m. birželio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 494/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 27-asis TAS „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:0021:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:0021:EN:PDF

12. Komisijos 2009 m. birželio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 495/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai".

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0022:0059:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0022:0059:EN:PDF

13. Komisijos 2009 m. liepos 22 d. reglamentas (EB) Nr. 636/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 15-asis aiškinimas „Sutartys dėl nekilnojamojo turto objektų statybos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0005:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0005:0009:EN:PDF

14. Komisijos 2009 m. rugsėjo 9 d. reglamentas (EB) Nr. 824/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas" ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:0050:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:0050:EN:PDF

15. Komisijos 2009 m. rugsėjo 15 d. reglamentas (EB) Nr. 839/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:0009:EN:PDF

16. Komisijos 2009 m. lapkričio 25 d. reglamentas (EB) Nr. 1136/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0006:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0006:0020:EN:PDF

17. Komisijos 2009 m. lapkričio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 1142/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 17-asis aiškinimas „Nepiniginio turto paskirstymas savininkams“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0008:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0008:0013:EN:PDF

18. Komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1164/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 18-asis aiškinimas „Klientų perduodamas turtas“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0015:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0015:0020:EN:PDF

19. Komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1165/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 4-ojo TFAS „Draudimo sutartys" ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0021:0026:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0021:0026:EN:PDF

20. Komisijos 2009 m. lapkričio 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1171/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 9-ojo aiškinimo „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0043:0046:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0043:0046:EN:PDF

21. Komisijos 2009 m. gruodžio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1293/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 32-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pateikimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:347:0023:0025:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:347:0023:0025:EN:PDF

22. Komisijos 2010 m. kovo 23 d. reglamentas (ES) Nr. 243/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti tarptautinių TFAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0033:0041:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0033:0041:EN:PDF

23. Komisijos 2010 m. kovo 23 d. reglamentas (ES) Nr. 244/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0042:0049:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0042:0049:EN:PDF

24. Komisijos 2010 m. birželio 23 d. reglamentas (ES) Nr. 550/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:EN:PDF

25. Komisijos 2010 m. birželio 30 d. reglamentas (ES) Nr. 574/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0006:0008:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0006:0008:EN:PDF

26. Komisijos 2010 m. liepos 19 d. reglamentas (ES) Nr. 632/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 24-asis TAS „Susijusių šalių atskleidimas“ ir 8-ojo TFAS „Veiklos segmentai“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:0009:EN:PDF

27. Komisijos 2010 m. liepos 19 d. reglamentas (ES) Nr. 633/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 14-ojo aiškinimo „Išankstinės įmokos pagal minimalaus finansavimo reikalavimą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0010:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0010:0013:EN:PDF

28. Komisijos 2010 m. liepos 23 d. reglamentas (ES) Nr. 662/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 19-asis aiškinimas „Finansinių įsipareigojimų panaikinimas nuosavybės priemonėmis“ ir 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:EN:PDF

29. Komisijos 2011 m. vasario 18 d. reglamentas (ES) Nr. 149/2011, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:EN:PDF

30. Komisijos 2011 m. lapkričio 22 d. reglamentas (ES) Nr. 1205/2011, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:0022:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:0022:EN:PDF

31. Komisijos 2012 m. gruodžio 11 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2012, kuriuo dėl 10-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 12-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:EN:PDF

32. Komisijos 2012 m. gruodžio 11 d. reglamentas (ES) Nr. 1255/2012, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto, 1-ojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 20-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:EN:PDF

33. Komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. reglamentas (ES) Nr. 1256/2012, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto ir 32-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:EN:PDF

34. Komisijos 2013 m. kovo 4 d. reglamentas (ES) Nr. 183/2013, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0006:0008:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0006:0008:EN:PDF

35. Europos Komisijos 2013 m. balandžio 4 d. reglamentas (ES) Nr. 313/2013, kuriuo dėl dokumento „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jungtinė veikla ir informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas. Pereinamojo laikotarpio gairės (10-ojo, 11-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pataisos)“ iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:EN:PDF

36. Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 20 d. reglamentas (ES) Nr. 1174/2013, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:0001:0017:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:0001:0017:EN:PDF

37. Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. reglamentas (ES) Nr. 1374/2013, kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0038:0041:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0038:0041:EN:PDF

38. Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. reglamentas (ES) Nr. 1375/2013, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0042:0046:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0042:0046:EN:PDF

39. Europos Komisijos 2014 m. birželio 13 d. reglamentas (ES) Nr. 634/2014, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 21-ojo aiškinimo „Mokesčiai“ pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0009.01.LIT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0009.01.ENG

40. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 2015/28, kuriuo dėl 2-ojo, 3-iojo ir 8-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 16-ojo, 24-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001&from=EN

41. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. reglamentas (ES) 2015/29, kuriuo dėl 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0002&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0002&from=EN

42. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1361/2014, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361&from=LT

43. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. reglamento (ES) Nr. 1361/2014, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, klaidų taisymas (OL L 365, 2014 12 19)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361R(01)&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361R(01)&from=EN

44. Europos Komisijos 2015 m. lapkričio 23 d. reglamentas (ES) 2015/2113, kuriuo dėl 16-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2113&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2113&from=EN

45. Europos Komisijos 2015 m. lapkričio 24 d. reglamentas (ES) 2015/2173, kuriuo dėl 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2173&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2173&from=EN

46. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 2 d. reglamentas (ES) 2015/2231, kuriuo dėl 16-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

47. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. reglamentas (ES) 2015/2343, kuriuo dėl 5-ojo ir 7-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 19-ojo ir 34-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2343&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2343&from=EN

48. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) 2015/2441, kuriuo dėl 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_336_R_0006&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_336_R_0006&from=EN

49. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) 2015/2406, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

50. 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1703, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN

51. 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1905, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT

52. 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/2067, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT

53. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1986, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=LT

54. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1987, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=LT
55. 2017 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1988, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=LT
56. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1989, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=LT

57. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1990, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=LT

58. 2018 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/182, kuriuo dėl 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 1-ojo bei 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=LT

59. 2018 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/289, kuriuo dėl 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0289&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0289&from=LT

60. 2018 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/400, kuriuo dėl 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0400&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0400&from=LT

61. 2018 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/498, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=LT

62. 2018 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/519, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 22-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT

63. 2018 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1595, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=LT

64. 2019 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/237, kuriuo dėl 28-iojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0237&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0237&from=LT

65. 2019 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/402, kuriuo dėl 19-iojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0402&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0402&from=LT

66. 2019 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/412, kuriuo dėl 12-ojo ir 23-iojo tarptautinių apskaitos standartų ir 3-iojo ir 11-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0412&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0412&from=LT

67. 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2075, kuriuo dėl 1-ojo, 8-ojo, 34-ojo, 37-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų, 2-ojo, 3-iojo ir 6-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 12-ojo, 19-ojo, 20-ojo ir 22-ojo aiškinimų ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 32-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=LT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=LT

68. 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2104, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2104&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2104&from=LT

69. 2020 m. sausio 15 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 2020/34, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0034&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0034&from=LT

70. 2020 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/551, kuriuo dėl 3-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0551&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0551&from=LT

71. 2020 m. spalio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/1434, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=LT

72. 2020  m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/2097, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=LT  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=LT

73. 2021 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/25, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 4-ojo, 7-ojo, 9-ojo ir 16-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament¹ (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN

74. 2021  m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1080, kuriuo dėl 16-ojo, 37-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų ir 1-ojo, 3-iojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1080&from=EN

 

75. 2021 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1421, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1421&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1421&from=LT
 

76. 2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2036, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2036&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2036&from=EN
 

Visus reglamentus galima rasti EUR-Lex svetainėje http://eur-lex.europa.eu/, kuri suteikia tiesioginę nemokamą prieigą prie Europos Sąjungos teisės aktų. Pavyzdžiui, norint rasti reglamentus dėl apskaitos standartų, reikia: atsidarius EUR-Lex langą, dešinėje pusėje pasirinkti „Prieiga prie Europos Sąjungos teisės“, atsidariusiame lange įrašyti ieškomo reglamento numerį, pavyzdžiui 1126/2008.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-07