Covid-19 įtaka informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose