Įmonės kategorijos ir audito prievolės nustatymo skaičiuoklė

AVNT, atsižvelgdama į finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalgos rezultatus ir siekdama palengvinti įmonėms nusistatyti savo kategoriją ir finansinių ataskaitų audito prievolę, parengė įmonės kategorijos ir audito prievolės nustatymo skaičiuoklę. Parengtoje skaičiuoklėje yra galimybė suvedus nurodytus duomenis nustatyti, kuriai įmonių kategorijai priklauso Jūsų įmonė ir ar privalomas Jūsų įmonės ataskaitinio laikotarpio metinių finansinių ataskaitų auditas.

Kiekviena konkrečios kategorijos įmonė pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 20 straipsnio Finansinių ataskaitų rinkinio sudėtis nuostatas turėtų pasirinkti jos kategorijai sudarytą finansinių ataskaitų rinkinį. Įmonės konkrečiai kategorijai priskiriamos pagal ĮFAĮ 4 straipsnyje nurodytus dydžius.

Įmonės kategorijos ir audito prievolės nustatymo skaičiuoklė

Instrukcija, kaip įgalinti Microsoft Excel skaičiuoklės makrokomandas

Atnaujinimo data: 2023-09-30