BDAR
gdpr

Dėl fin. ataskaitų, parengtų pagal ESEF reglamentą (ES) 2019/815, audito

ESEF reglamentu (t. y., 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109/EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas) buvo nustatytas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, taikomas vertybinių popierių, kuriais prekiaujama Europos Sąjungos reguliuojamose rinkose, emitentams rengiant metines finansines ataskaitas. 

AVNT 2022 m. rugsėjo–spalio mėn. vykdė dalies audito įmonių apklausą, kuria buvo siekiama susipažinti su audito įmonių taikoma praktika, patirtimi ir planais atliekant bendrovių ESEF finansinių ataskaitų auditą.

Su apibendrintais rezultatais kviečiame susipažinti čia.

  • Dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato reikalavimo atidėjimo vieniems metams

Informuojame, kad Finansų ministerija 2021 m. sausio 25 d. pranešė Europos Komisijai, kad Lietuva pasinaudoja galimybe atidėti ESEF (Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato) reikalavimo taikymą emitentams (juridiniams asmenims, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje) vieniems metams. Išsami informacija skelbiama Finansų ministerijos informaciniame pranešime, spausi čia

  • Europos Komisijos komunikatas

2020 m. lapkričio 10 d. (2020/ C 379 01) Europos Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl finansinių ataskaitų, įtrauktų į metines finansines ataskaitas, parengtas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/815 dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato (ESEF), rengimo, audito ir skelbimo

  • CEAOB gairės dėl auditorių įsitraukimo dėl finansinių ataskaitų parengtų pagal ESEF

CEAOB gairės anglų kalba.

CEAOB gairės lietuvių kalba.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-02