Dėl fin. ataskaitų, parengtų pagal ESEF reglamentą (ES) 2019/815, audito

  • Dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato reikalavimo atidėjimo vieniems metams

Informuojame, kad Finansų ministerija 2021 m. sausio 25 d. pranešė Europos Komisijai, kad Lietuva pasinaudoja galimybe atidėti ESEF (Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato) reikalavimo taikymą emitentams (juridiniams asmenims, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje) vieniems metams. Išsami informacija skelbiama Finansų ministerijos informaciniame pranešime, spausi čia

  • Dėl Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato reikalavimų galimo atidėjimo

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamentas (EP) ir Europos Taryba susitarė pakeisti Skaidrumo direktyvą, kad vastybėms narėms būtų galima vieniems metams atidėti Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato (angl. European Single Electronic Format, ESEF) reikalavimus (daugiau ingormacijos spausti čia).

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu ESEF reikalavimų atidėjimas dar nėra teisiškai įsigaliojęs, o kad atidėjimas įsigaliotų, susitarimas turėtų būti patvirtintas EP ir paskelbtas ES oficialiajame leidinyje.

Todėl kviečiame sekti aktualią informaciją ir  rengiant auditoriaus išvadą dėl metinių finansinių ataskaitų audito (už finansinius metus, prasidedančius 2020 m. sausio 1 d. arba vėliau) įsitikinti, ar ESEF reikalavimų atidėjimas, jeigu audituojama bendrovė juo naudojasi, yra teisiškai įsigaliojęs Lietuvoje.

  • Europos Komisijos komunikatas

2020 m. lapkričio 10 d. (2020/ C 379 01) Europos Komisijos aiškinamasis komunikatas dėl finansinių ataskaitų, įtrauktų į metines finansines ataskaitas, parengtas pagal Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2019/815 dėl vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato (ESEF), rengimo, audito ir skelbimo

  • CEAOB gairės dėl auditorių įsitraukimo dėl finansinių ataskaitų parengtų pagal ESEF

CEAOB gairės anglų kalba.

CEAOB gairės lietuvių kalba.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-26