BDAR
gdpr

Garantinis fondas (iki 2016-12-31)

Garantinis fondas

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Garantinio fondo administravimo funkciją perėmė vykdyti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau Sodra).

 

Dėl išmokų iš Garantinio fondo lėšų skyrimo nuo 2017 m. sausio 1 d. galima kreiptis Sodros bendruoju konsultacijų telefono numeriu 1883 (arba (8 5) 250 0883, el.p. [email protected]).

 

Garantinis fondas yra valstybės išteklių fondas, iš kurio skiriamos lėšos teisės aktuose nustatyto dydžio išmokoms bankrutuojančių ar bankrutavusių įmonių, fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, darbuotojams sumokėti.  

Garantinis fondas įsteigtas 2001 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 685 „Dėl Garantinio fondo steigimo“. Vadovaujantis šiuo nutarimu, 2001 m. birželio 15 d. buvo likviduotas Fondas bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių darbuotojų reikalavimams, susijusiems su darbo santykiais tenkinti, ir šio Fondo tarybos sekretoriatas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos reorganizuotas į Garantinio fondo administraciją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. Garantinio fondo administratoriaus funkcijas vykdė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. 2016-01-012016-12-31 laikotarpiu Garantinio fondo administravimo funkciją vykdė Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

 

 Žemiau teikiama informacija galiojusi iki 2016-12-31: