BDAR
gdpr

Garantinio fondo duomenys (iki 2016-12-31)

 

Garantinio fondo sTATISTINIŲ DUOMENŲ SUVESTINĖS

 

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Einamųjų metų duomenys

2015m. duomenys

2014m. duomenys

2013 m. duomenys

2012 m. duomenys

1. Garantinio fondo lėšos 2016 2015 2014 2013 2012
2. Paraiškų išmokoms iš Garantinio fondo gauti skaičius 2016 2015 2014 2013 2012
3. Paraiškų išmokoms iš Garantinio fondo gauti darbuotojų skaičius 2016 2015 2014 2013 2012
4. Garantinio fondo išmokų duomenys 2016 2015 2014 2013 2012
5. Per laikotarpį gautose pirminėse paraiškose prašomos išmokos iš Garantinio fondo (pagal išmokų rūšis) - - - - -
a Sumos pagal mėnesius 2016 2015 2014 2013 2012
b Sumos už visą laikotarpį 2016 2015 2014 2013 2012
6. Per laikotarpį skirtos išmokos  iš Garantinio fondo (pagal išmokų rūšis) - - - - -
a Sumos pagal mėnesius 2016 2015 2014 2013 2012
b Sumos už visą laikotarpį 2016 2015 2014 2013 2012
7. Laikotarpio pabaigoje nagrinėjamų paraiškų prašomų išmokų iš Garantinio fondo sumos darbuotojams 2016 2015 2014 2013 2012
8. Grąžintos į Garantinį fondą nepanaudotos išmokos darbuotojams 2016 2015 2014 2013 2012
9. VĮ Turto bankui perduoti kreditoriniai reikalavimai 2016 2015 2014 2013 2012
10. VĮ Turto bankui perduotų kreditorinių reikalavimų likutis 2016 2015 2014 2013

2012

 

Garantinio fondo lėšų sąmatOS

 

Metai Atsisiųsti Atsisiųsti
2015 Lėšų sąmata (12 priedas) -
2014 Lėšų sąmata (10 priedėlis)

Įvykdymo ataskaita

2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 Lėšų sąmata

Įvykdymo ataskaita

2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 Lėšų sąmata

Įvykdymo ataskaita

2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2011 Lėšų sąmata Įvykdymo ataskaita
2010 - Įvykdymo ataskaita
2010 Lėšų sąmata -
2010 Lėšų sąmata Įvykdymo ataskaita
2008 - Įvykdymo ataskaita
2007 - Įvykdymo ataskaita
2006 - Įvykdymo ataskaita
2005 - Įvykdymo ataskaita

Garantinio fondo veiklos ataskaitos

 

Pavadinimas Atsisiųsti
Garantinio fondo 2016 metų  veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2016 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2016 metų III ketvirčio veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2016 metų II ketvirčio veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2016 metų I ketvirčio veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2015 metų veiklos ataskaita

Atsisiųsti

Garantinio fondo 2015 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita

Atsisiųsti

Garantinio fondo 2015 metų III ketvirčio veiklos ataskaita

Atsisiųsti

Garantinio fondo 2015 metų II ketvirčio veiklos ataskaita

Atsisiųsti

Garantinio fondo 2015 metų I ketvirčio veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2014 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2014 metų (IV ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2014 metų (III ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2014 metų (II ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2014 metų (I ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2013 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2013 metų (IV ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2013 metų (III ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2013 metų (II ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2013 metų (I ketvirtis) veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2012 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2011 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2010 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2009 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2008 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Garantinio fondo 2007 metų veiklos ataskaita Atsisiųsti
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-02