BDAR
gdpr

Kvalifikacijos egzaminai

Nuo 2020 m. sausio 1 d. nemokumo administratorių kvalifikacinius egzaminus organizuoja ir vykdo Nemokumo administratorių rūmai pagal Nemokumo administratorių rūmų nustatytą ir su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos suderintą kvalifikacinių egzaminų ir profesinio tinkamumo testo organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo tvarką (Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 122 str. 1 d. ir 5 d. 2 p.).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-02