Atviri teoriniai klausimai

Turto arba verslo vertintojo, vertintojo eksperto

kvalifikacijos egzamino atviri teoriniai klausimai

 

AVNT 2021 m. atnaujino turto vertintojų ir vertintojų ekspertų kvalifikacijos egzamino atvirus teorinius klausimus.

Vadovaujantis Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1K-060 (2019 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1K-27 redakcija), atviri klausimai neskelbiami.

 

Nekilnojamojo turto sritis. Pretendentai, siekiantys išlaikyti kvalifikacijos egzamino atviro teorinio klausimo užduotį, ją privalo atlikti remdamiesi šių šaltinių aktualiomis redakcijomis:

1. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymu.

2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.

3. Tarptautiniais vertinimo standartais (International Valuation Standards).

4. Europos vertinimo standartais (European Valuation Standards).

 

Kilnojamojo turto sritis. Pretendentai, siekiantys išlaikyti kvalifikacijos egzamino atviro teorinio klausimo užduotį, ją privalo atlikti remdamiesi šių šaltinių aktualiomis redakcijomis:

Pagrindiniai šaltiniai:

1.  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.

2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.

3. Tarptautiniai vertinimo standartai (International Valuation Standards).

Papildomi šaltiniai:

1. Europos vertinimo standartai (European Valuation Standards).

2. Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Verslo sritis. Pretendentai, siekiantys išlaikyti kvalifikacijos egzamino atviro teorinio klausimo užduotį, ją privalo atlikti remdamiesi šių šaltinių aktualiomis redakcijomis:

Pagrindiniai šaltiniai:

1.  Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas.

2. Turto ir verslo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-159 „Dėl turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“.

3. Tarptautiniai vertinimo standartai (International Valuation Standards).

Papildomi šaltiniai:

1. Europos vertinimo standartai (European Valuation Standards).

2. Europos verslo vertinimo standartai (European Business Valuation Standards).

 

  Jeigu atlikdamas užduotį pretendentas remsis nurodytais pagrindiniais šaltiniais, bus laikoma, kad pretendento bazinės žinios pakankamos. Jeigu atlikdamas užduotį pretendentas remsis ir papildomais bei kitais šaltiniais, pavyzdžiais, praktika, tai bus laikoma privalumu ir giliu teorinių žinių turėjimu.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-26